onbuigzaam

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbuigzaam (bn) :
koppig, ongevoelig, streng, strak, hardnekkig, niet flexibel, stijf, onhandelbaar, onverzettelijk, stug, steil, hardvochtig, star, onvermurwbaar, spijkerhard, inflexibel, onbuigbaar, ontoegevend, compromisloos
onbuigzaam (bn) :
hard, stijf, stug, onbuigbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

hardnekkig (bn) :
koppig, taai, standvastig, vasthoudend, aanhoudend, eigenzinnig, volhardend, onbuigzaam, onverzettelijk, volhoudend, verbeten, verwoed, star, verstard, halsstarrig, weerspannig, obstinaat, stijfhoofdig, mordicus
koppig (bn) :
eigenwijs, onredelijk, hardnekkig, dwars, eigenzinnig, onbuigzaam, onverzettelijk, stug, weerbarstig, hardleers, bokkig, stijfkoppig, halsstarrig, weerspannig, obstinaat, stijfhoofdig, hardhoofdig, steilorig
hardvochtig (bn) :
hard, gevoelloos, ongevoelig, streng, genadeloos, barbaars, harteloos, wreed, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, onverbiddelijk, onbuigzaam, ongenadig, onvermurwbaar, ontoegeeflijk, onmeedogend
strikt (bn) :
precies, nauwkeurig, koppig, standvastig, streng, nauwgezet, scherp, onverbiddelijk, onbuigzaam, onverzettelijk, onkreukbaar, consequent, consistent, star, rigide, rigoureus, stringent
star (bn) :
streng, strak, vast, bekrompen, stijf, conservatief, onbuigzaam, onbeweeglijk, intolerant, steil, rigide, verstard, cataleptisch
halsstarrig (bn) :
koppig, hardnekkig, eigenzinnig, onbuigzaam, onverzettelijk, verstokt, stijfkoppig, weerspannig, obstinaat
stijf (bn) :
stevig, hard, strak, straf, vast, onbuigzaam, stug, verstijfd, star, rigide, stram, cataleptisch, strammig
hard (bn) :
stevig, sterk, vast, scherp, ijzersterk, onbuigzaam, rigide, vanjewelste, stokkerig, onzacht
strak (bn) :
eng, onveranderlijk, vast, spannend, nauw, gespannen, krap, onbuigzaam, onbeweeglijk
stug (bn) :
taai, strak, straf, stroef, stijf, onbuigzaam, star, rigide, stram, weerspannig
onhandelbaar (bn) :
koppig, dwars, eigenzinnig, tegendraads, onbuigzaam, woelig, indociel
steil (bn) :
stroef, onbuigzaam, onverzettelijk, stug, star
stalen (bn) :
onbewogen, onbuigzaam, onvermoeid

woordverbanden van ‘onbuigzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onbuigbaar, onbuigzaam

Onbuigbaar is datgene, wat zich door geene krachtsinspanning buigen laat; onbuigzaam, datgene wat van nature niet geschikt is om gebogen te worden of zich te buigen. IJzer en glas zijn onbuigzaam, maar niet onbuigbaar. In figuurlijke toepassing is onbuigbaar dan ook sterker van opvatting dan onbuigzaam. De overgeblevenen te Jeruzalem toonden reeds in deze dagen dienzelfden onbuigbaren geest, waarmede hun nakomelingen de feller vervolging met taaier wederstand hebben ontmoet." De klachten bewezen duidelijk, dat Floris een eigen en wel onbuigzamen wil had, en dien met klem wist door te drijven."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 150:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 40:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbuigzaam
buigzaam

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c