stringent

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stringent (bn) :
dwingend, streng, bindend, afdoend, sluitend

als synoniem van een ander trefwoord:

strikt (bn) :
precies, nauwkeurig, koppig, standvastig, streng, nauwgezet, scherp, onverbiddelijk, onbuigzaam, onverzettelijk, onkreukbaar, consequent, consistent, star, rigide, rigoureus, stringent
afdoend (bn) :
overtuigend, gepast, belangrijk, beslist, volledig, doeltreffend, doorslaand, beslissend, definitief, afdoende, probaat, stringent, voldingend, sluitend, peremptoir
dwingend (bn) :
bindend, imperatief, compulsief, stringent, verplichtend
imperatief (bn) :
dwingend, bindend, gebiedend, stringent
afdoend (bn) :
voldoende, adequaat, stringent

woordverbanden van ‘stringent’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c