stringent

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

stringent (bn) :
afdoend, bindend, dwingend, sluitend, streng

als synoniem van een ander trefwoord:

strikt (bn) :
consequent, consistent, koppig, nauwgezet, nauwkeurig, onbuigzaam, onkreukbaar, onverbiddelijk, onverzettelijk, precies, rigide, rigoureus, scherp, standvastig, star, streng, stringent
afdoend (bn) :
afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptoir, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig
dwingend (bn) :
bindend, compulsief, imperatief, stringent, verplichtend
imperatief (bn) :
bindend, dwingend, gebiedend, stringent
afdoend (bn) :
adequaat, stringent, voldoende

woordverbanden van ‘stringent’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c