peremptoir

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

peremptoir (bn) :
beslissend, afdoend

als synoniem van een ander trefwoord:

afdoend (bn) :
overtuigend, gepast, belangrijk, beslist, volledig, doeltreffend, doorslaand, beslissend, definitief, afdoende, probaat, stringent, voldingend, sluitend, peremptoir
beslissend (bn) :
bepalend, cruciaal, doorslaggevend, kritiek, doorslaand, afdoend, regelend, peremptoir, decisoir

woordverbanden van ‘peremptoir’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c