doorslaggevend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorslaggevend (bn) :
afdoende, bepalend, beslissend

als synoniem van een ander trefwoord:

beslissend (bn) :
afdoend, bepalend, cruciaal, decisoir, doorslaand, doorslaggevend, kritiek, peremptoir, regelend
cruciaal (bn) :
beslissend, doorslaggevend, kritiek, vitaal, wezenlijk
belangrijk (bn) :
cruciaal, doorslaggevend, essentieel, onontbeerlijk
kritiek (bn) :
beslissend, doorslaggevend

woordverbanden van ‘doorslaggevend’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c