wezenlijk

als woordenboektrefwoord:

wezenlijk:
bn. bw. (-er, -st), werkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wezenlijk (bn):
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
wezenlijk (bn):
onvermengd, volstrekt, zuiver
wezenlijk (bw):
principieel

als synoniem van een ander trefwoord:

echt (bn) :
authentiek, beslist, eerlijk, heus, heuselijk, juist, onvervalst, oorspronkelijk, oprecht, origineel, rasecht, regelrecht, waar, waarachtig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zuiver
onvermengd (bn) :
absoluut, gedegen, klaar, onversneden, oprecht, puur, sec, straight, wezenlijk, zuiver
fundamenteel (bn) :
basis-, cruciaal, diepgaand, elementair, essentieel, grond-, wezenlijk
elementair (bn) :
broodnodig, cruciaal, essentieel, noodzakelijk, onmisbaar, wezenlijk
cruciaal (bn) :
beslissend, doorslaggevend, kritiek, vitaal, wezenlijk
vitaal (bn) :
basaal, cruciaal, essentieel, onmisbaar, wezenlijk
innerlijk (bn) :
immanent, innig, intrinsiek, inwendig, wezenlijk
structureel (bn) :
diepgaand, elementair, fundamenteel, wezenlijk
waarachtig (bn) :
echt, stellig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk
essentieel (bn) :
cruciaal, in de kern, werkelijk, wezenlijk
intrinsiek (bn) :
immanent, innerlijk, inwendig, wezenlijk
reëel (bn) :
echt, werkelijk, wezenlijk
effectief (bn) :
werkelijk, wezenlijk
werkelijk (bw) :
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk
inderdaad (bw) :
daadwerkelijk, feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zowaar
waar (bw) :
echt, ongeveinsd, oprecht, waarachtig, werkelijk, wezenlijk
eigenlijk (bw) :
echt, feitelijk, in feite, inderdaad, werkelijk, wezenlijk
hoofdzakelijk (bw) :
substantieel, wezenlijk
per se (bw) :
wezenlijk
substantieel (zn) :
basaal, elementair, essentieel, fundamenteel, hoofdzakelijk, wezenlijk
materieel (zn) :
wezenlijk

woordverbanden van ‘wezenlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wezenlijk
bijkomend, onwezenlijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0022 c