wezenlijk

als woordenboektrefwoord:

wezenlijk:
bn. bw. (-er, -st), werkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wezenlijk (bn) :
eigenlijk, werkelijk, innerlijk, belangrijk, echt, in wezen, hoofdzakelijk, waarachtig, feitelijk, essentieel, fundamenteel, elementair, reëel, grond-
wezenlijk (bn) :
zuiver, volstrekt, onvermengd
wezenlijk (bw) :
principieel

als synoniem van een ander trefwoord:

echt (bn) :
oprecht, werkelijk, authentiek, oorspronkelijk, zuiver, heus, beslist, regelrecht, eerlijk, origineel, waarachtig, waar, onvervalst, juist, wezenlijk, rasecht, waarlijk, heuselijk
belangrijk (bn) :
van belang, van betekenis, zwaarwegend, wezenlijk, gewichtig, beduidend, aanmerkelijk, considerabel, important
onvermengd (bn) :
oprecht, zuiver, puur, klaar, absoluut, wezenlijk, gedegen, sec, straight, onversneden
substantieel (bn) :
hoofdzakelijk, wezenlijk, essentieel, fundamenteel, elementair, basaal
fundamenteel (bn) :
cruciaal, diepgaand, wezenlijk, essentieel, elementair, grond-, basis-
elementair (bn) :
noodzakelijk, cruciaal, onmisbaar, wezenlijk, essentieel, broodnodig
cruciaal (bn) :
doorslaggevend, kritiek, beslissend, vitaal, wezenlijk
vitaal (bn) :
cruciaal, onmisbaar, wezenlijk, essentieel, basaal
innerlijk (bn) :
inwendig, wezenlijk, innig, intrinsiek, immanent
structureel (bn) :
diepgaand, wezenlijk, fundamenteel, elementair
waarachtig (bn) :
werkelijk, echt, wezenlijk, stellig, waarlijk
essentieel (bn) :
werkelijk, cruciaal, wezenlijk, in de kern
intrinsiek (bn) :
innerlijk, inwendig, wezenlijk, immanent
reëel (bn) :
werkelijk, echt, wezenlijk
effectief (bn) :
werkelijk, wezenlijk
werkelijk (bw) :
inderdaad, eigenlijk, heus, bepaald, echt, eerlijk, waarachtig, waar, feitelijk, wezenlijk, stellig, reëel, waarlijk, voorwaar, metterdaad, ongelogen, bestaande, realiter
inderdaad (bw) :
werkelijk, heus, daadwerkelijk, feitelijk, wezenlijk, zowaar, waarlijk, voorwaar, metterdaad, in feite, in facto
waar (bw) :
werkelijk, oprecht, echt, waarachtig, wezenlijk, ongeveinsd
eigenlijk (bw) :
werkelijk, inderdaad, echt, feitelijk, wezenlijk, in feite
hoofdzakelijk (bw) :
wezenlijk, substantieel
per se (bw) :
wezenlijk
materieel (zn) :
wezenlijk

woordverbanden van ‘wezenlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wezenlijk
bijkomend, onwezenlijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c