wezenlijk

als woordenboektrefwoord:

wezenlijk:
bn. bw. (-er, -st), werkelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
wezenlijk (bn) :
onvermengd, volstrekt, zuiver
wezenlijk (bw) :
principieel

als synoniem van een ander trefwoord:

echt (bn) :
authentiek, beslist, eerlijk, heus, heuselijk, juist, onvervalst, oorspronkelijk, oprecht, origineel, rasecht, regelrecht, waar, waarachtig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zuiver
belangrijk (bn) :
aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis, wezenlijk, zwaarwegend
onvermengd (bn) :
absoluut, gedegen, klaar, onversneden, oprecht, puur, sec, straight, wezenlijk, zuiver
substantieel (bn) :
basaal, elementair, essentieel, fundamenteel, hoofdzakelijk, wezenlijk
fundamenteel (bn) :
basis-, cruciaal, diepgaand, elementair, essentieel, grond-, wezenlijk
elementair (bn) :
broodnodig, cruciaal, essentieel, noodzakelijk, onmisbaar, wezenlijk
cruciaal (bn) :
beslissend, doorslaggevend, kritiek, vitaal, wezenlijk
vitaal (bn) :
basaal, cruciaal, essentieel, onmisbaar, wezenlijk
innerlijk (bn) :
immanent, innig, intrinsiek, inwendig, wezenlijk
structureel (bn) :
diepgaand, elementair, fundamenteel, wezenlijk
waarachtig (bn) :
echt, stellig, waarlijk, werkelijk, wezenlijk
essentieel (bn) :
cruciaal, in de kern, werkelijk, wezenlijk
intrinsiek (bn) :
immanent, innerlijk, inwendig, wezenlijk
reëel (bn) :
echt, werkelijk, wezenlijk
effectief (bn) :
werkelijk, wezenlijk
werkelijk (bw) :
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk
inderdaad (bw) :
daadwerkelijk, feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zowaar
waar (bw) :
echt, ongeveinsd, oprecht, waarachtig, werkelijk, wezenlijk
eigenlijk (bw) :
echt, feitelijk, in feite, inderdaad, werkelijk, wezenlijk
hoofdzakelijk (bw) :
substantieel, wezenlijk
per se (bw) :
wezenlijk
materieel (zn) :
wezenlijk

woordverbanden van ‘wezenlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wezenlijk
bijkomend, onwezenlijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c