bijkomend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijkomend (bn) :
bijpassend, incidenteel, accessoir, accidenteel, toegevoegd, bijgevoegd, begeleidend
bijkomend (bn) :
nieuw, aanvullend, bijkomstig, extra, additioneel, supplementair

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergeschikt (bn) :
onbelangrijk, van ondergeschikt belang, bijkomstig, bijkomend, minder, secundair, inferieur, oninteressant
bijkomstig (bn) :
onbelangrijk, toevallig, ondergeschikt, bijkomend, bijbehorend, incidenteel, accessoir, neven-
aanvullend (bn) :
bijkomend, extra, complementair, additioneel, supplementair, additief, suppletoir, bijgevoegd
extra (bn) :
aanvullend, bijkomend, additioneel, supplementair, toegevoegd, bijgevoegd
additioneel (bn) :
aanvullend, bijkomend, extra, supplementair, toegevoegd, bijgevoegd
verder (bn) :
meer, volgend, bijkomend, ander, nader, overig
accessoir (bn) :
bijkomstig, bijkomend, perifeer, toegevoegd
secundair (bn) :
ondergeschikt, bijkomend, secondair
extralegaal (bn) :
aanvullend, bijkomend
nieuw (bn) :
bijkomend

woordverbanden van ‘bijkomend’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijkomend
wezenlijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c