bijkomend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijkomend (bn) :
accessoir, accidenteel, begeleidend, bijgevoegd, bijpassend, incidenteel, toegevoegd
bijkomend (bn) :
aanvullend, additioneel, bijkomstig, extra, nieuw, supplementair

als synoniem van een ander trefwoord:

ondergeschikt (bn) :
bijkomend, bijkomstig, inferieur, minder, onbelangrijk, oninteressant, secundair, van ondergeschikt belang
bijkomstig (bn) :
accessoir, bijbehorend, bijkomend, incidenteel, neven-, onbelangrijk, ondergeschikt, toevallig
aanvullend (bn) :
additief, additioneel, bijgevoegd, bijkomend, complementair, extra, supplementair, suppletoir
extra (bn) :
aanvullend, additioneel, bijgevoegd, bijkomend, supplementair, toegevoegd
additioneel (bn) :
aanvullend, bijgevoegd, bijkomend, extra, supplementair, toegevoegd
verder (bn) :
ander, bijkomend, meer, nader, overig, volgend
accessoir (bn) :
bijkomend, bijkomstig, perifeer, toegevoegd
secundair (bn) :
bijkomend, ondergeschikt, secondair
extralegaal (bn) :
aanvullend, bijkomend
nieuw (bn) :
bijkomend

woordverbanden van ‘bijkomend’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bijkomend
wezenlijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c