overig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overig (bn) :
verder, ander, overblijvend
overig (bn) :
voorhanden, resterend

als synoniem van een ander trefwoord:

verder (bn) :
meer, volgend, bijkomend, ander, nader, overig
over (bn) :
te veel, overig, resterend, overgebleven

woordverbanden van ‘overig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overig
dezelfde

woorden met een verwante vorm:

voorzetsel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c