overig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overig (bn) :
ander, overblijvend, verder
overig (bn) :
resterend, voorhanden

als synoniem van een ander trefwoord:

verder (bn) :
ander, bijkomend, meer, nader, overig, volgend
over (bn) :
overgebleven, overig, resterend, te veel

woordverbanden van ‘overig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overig
dezelfde

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c