meer

als woordenboektrefwoord:

meer:
o. (meren), van alle zijden door land ingesloten waterplas.
meer:
v. drooggemaakt meer.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

meer (zn):
meertje, plas, poel, ven, vijver, water
meer (zn):
erbij, nog, verder
meer (bw):
eerder, liever, plus, sterker

als synoniem van een ander trefwoord:

water (zn) :
beek, kanaal, meer, plas, rivier, sloot, ven
plas (zn) :
meer, poel, ven, vijver, water
verder (bn) :
ander, bijkomend, meer, nader, overig, volgend

woordverbanden van ‘meer’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
meer, oceaan, zee

Meer — oceaan — zee. Oceaan (wereldzee) heet de samenhangende waterplas, waarin al het land der aarde ligt; ook de vijf groote zeeën, waarin de wereldzee wordt verdeeld, dragen dien naam. Zeeën noemt men de onderdeelen der oceanen; meren de groote waterplassen, die aan alle kanten door het land omgeven zijn en geen onmiddellijke gemeenschap met de zee hebben. Eene uitzondering hierop maken de Kaspische Zee en de Doode Zee.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
meer, moeras, poel, plas, zee

MEER, MOERAS, POEL, PLAS, ZEE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 37.

in hedendaagse spelling:
meer, veel

MEER, VEEL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 411.

in hedendaagse spelling:
meer, zee, oceaan

MEER, ZEE, OCEAAN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 412.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

meer
minder

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c