eerder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eerder (bw) :
veeleer, waarschijnlijker
eerder (bw) :
eer, vorig, vroeger
eerder (bw) :
gauwer, spoediger
eerder (bw) :
nogal, tamelijk
eerder (bw) :
liever

als synoniem van een ander trefwoord:

nogal (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, betrekkelijk, eerder, flink, redelijk, tamelijk, vrij
vroeger (bw) :
eer, eerder, tevoren, voordezen, voordien
meer (bw) :
eerder, liever, plus, sterker
veeleer (bw) :
eerder, liever, veelmeer
eenzijdig (bw) :
eerder, vroeger
eer (bw) :
eerder, vroeger
eer (vw) :
aleer, alvorens, eerder, voor, vooraleer, voordat

woordverbanden van ‘eerder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerder
huidig, later, momenteel, nu, tegenwoordig, thans

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c