eerder

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eerder (bw) :
veeleer, waarschijnlijker
eerder (bw) :
vroeger, eer, vorig
eerder (bw) :
spoediger, gauwer
eerder (bw) :
nogal, tamelijk
eerder (bw) :
liever

als synoniem van een ander trefwoord:

nogal (bw) :
flink, vrij, redelijk, behoorlijk, eerder, betrekkelijk, tamelijk, aanzienlijk, aanmerkelijk
vroeger (bw) :
eerder, eer, tevoren, voordien, voordezen
meer (bw) :
eerder, liever, plus, sterker
veeleer (bw) :
eerder, liever, veelmeer
eenzijdig (bw) :
eerder, vroeger
eer (bw) :
eerder, vroeger
eer (vw) :
eerder, voor, alvorens, voordat, aleer, vooraleer

woordverbanden van ‘eerder’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerder
huidig, later, momenteel, nu, tegenwoordig, thans

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c