betrekkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betrekkelijk (bw) :
vrij, nogal, relatief, naar verhouding, tamelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

nogal (bw) :
flink, vrij, redelijk, behoorlijk, eerder, betrekkelijk, tamelijk, aanzienlijk, aanmerkelijk
tamelijk (bw) :
vrij, behoorlijk, redelijk, nogal, aardig, best, betrekkelijk, draaglijk, passelijk, passabel
best (bw) :
vrij, redelijk, behoorlijk, nogal, aardig, toch wel, betrekkelijk, tamelijk
vrij (bw) :
redelijk, behoorlijk, nogal, aardig, betrekkelijk, tamelijk
relatief (bw) :
naar verhouding, betrekkelijk, verhoudingsgewijs
naar verhouding (bw) :
betrekkelijk

woordverbanden van ‘betrekkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

betrekkelijk
absoluut, ongetwijfeld, schoon, uitgesproken, volkomen, volstrekt, waarachtig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c