betrekkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betrekkelijk (bw) :
naar verhouding, nogal, relatief, tamelijk, vrij

als synoniem van een ander trefwoord:

nogal (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, betrekkelijk, eerder, flink, redelijk, tamelijk, vrij
tamelijk (bw) :
aardig, behoorlijk, best, betrekkelijk, draaglijk, nogal, passabel, passelijk, redelijk, vrij
best (bw) :
aardig, behoorlijk, betrekkelijk, nogal, redelijk, tamelijk, toch wel, vrij
vrij (bw) :
aardig, behoorlijk, betrekkelijk, nogal, redelijk, tamelijk
relatief (bw) :
betrekkelijk, naar verhouding, verhoudingsgewijs
naar verhouding (bw) :
betrekkelijk

woordverbanden van ‘betrekkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c