uitgesproken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitgesproken (bn) :
overduidelijk, bepaald, duidelijk, beslist, regelrecht, verklaard, onmiskenbaar, openlijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, ontegenzeglijk, onloochenbaar
uitgesproken (bn) :
opgelost, uit de wereld, geklaard
uitgesproken (bn) :
geprononceerd
uitgesproken (bw) :
gewoonweg

als synoniem van een ander trefwoord:

onmiskenbaar (bn) :
overduidelijk, kennelijk, uitgesproken, duidelijk, onbetwistbaar, onomstotelijk, manifest, onweerlegbaar, klaarblijkelijk, evident, flagrant, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, apert
geprononceerd (bn) :
overduidelijk, nadrukkelijk, uitgesproken, bepaald, beslist
groot (bn) :
buitengewoon, bijzonder, hevig, uitgesproken, fervent
onbetwistbaar (bw) :
uitgesproken, onaantastbaar, ongetwijfeld, onomstotelijk, onweerlegbaar, ondubbelzinnig, ontwijfelbaar, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, onloochenbaar, incontestabel
gewoonweg (bw) :
werkelijk, simpelweg, uitgesproken, bepaald, gewoon, compleet, ronduit, domweg, eenvoudigweg, vlakweg, slechtweg, doodeenvoudig, gladweg
openlijk (bw) :
zichtbaar, open, onbedekt, uitgesproken, openbaar, ronduit, hardop, publiekelijk, onomwonden, onverholen, ostensibel, in het openbaar
regelrecht (bw) :
uitgesproken, echt

woordverbanden van ‘uitgesproken’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitgesproken
betrekkelijk, onuitgesproken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c