klaarblijkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

klaarblijkelijk (bn) :
zichtbaar, kennelijk, duidelijk, tastbaar, onmiskenbaar, evident, zonneklaar, ostensibel
klaarblijkelijk (bw) :
overduidelijk, vanzelf, vanzelfsprekend, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, allicht, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar
klaarblijkelijk (bw) :
kennelijk, blijkbaar, zo te zien

als synoniem van een ander trefwoord:

duidelijk (bn) :
overduidelijk, afgetekend, helder, onmiskenbaar, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, klaarblijkelijk, evident, ondubbelzinnig, zonneklaar, flagrant, ontegenzeglijk, klaarblijkend, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, apert, merkelijk
evident (bn) :
overduidelijk, duidelijk, onmiskenbaar, vanzelfsprekend, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, klaarblijkelijk, allicht, zonneklaar, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, klaarblijkend
onmiskenbaar (bn) :
overduidelijk, kennelijk, uitgesproken, duidelijk, onbetwistbaar, onomstotelijk, manifest, onweerlegbaar, klaarblijkelijk, evident, flagrant, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, apert
zichtbaar (bn) :
opvallend, duidelijk, blijkbaar, merkbaar, klaarblijkelijk, waarneembaar
vanzelfsprekend (bw) :
overduidelijk, duidelijk, zeker, logisch, onmiskenbaar, onbetwistbaar, onomstotelijk, onweerlegbaar, klaarblijkelijk, evident, ontegenzeglijk, ontegenzeggelijk, ontegensprekelijk, onloochenbaar, logischerwijs, klaarblijkend
zo te zien (bw) :
schijnbaar, kennelijk, blijkbaar, klaarblijkelijk, ogenschijnlijk, naar het zich laat aanzien
blijkbaar (bw) :
schijnbaar, kennelijk, zo te zien, klaarblijkelijk, ogenschijnlijk
kennelijk (bw) :
duidelijk, blijkbaar, zo te zien, klaarblijkelijk, apert

woordverbanden van ‘klaarblijkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

klaarblijkelijk
ogenschijnlijk, schijnbaar

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c