manifest

als woordenboektrefwoord:

manifest:
o. (-en), bekendmaking.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

manifest (zn) :
beginselprogramma, beginselverklaring, bekendmaking, intentieverklaring, verdedigingsgeschrift, verklaring
manifest (bn) :
apert, duidelijk, onloochenbaar, onmiskenbaar, zichtbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

onmiskenbaar (bn) :
apert, duidelijk, evident, flagrant, kennelijk, klaarblijkelijk, manifest, onbetwistbaar, onloochenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, uitgesproken
blijkbaar (bw) :
allicht, duidelijk, evident, manifest, merkelijk, onmiskenbaar
verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen

woordverbanden van ‘manifest’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c