merkelijk

als woordenboektrefwoord:

merkelijk:
bn. bw. (-er, -st). aanmerkelijk; kennelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

merkelijk (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk
merkelijk (bw) :
blijkbaar, duidelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

duidelijk (bn) :
afgetekend, apert, evident, flagrant, helder, klaarblijkend, klaarblijkelijk, merkelijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, onomstotelijk, ontegensprekelijk, ontegenzeggelijk, ontegenzeglijk, onweerlegbaar, overduidelijk, zonneklaar
aanzienlijk (bn) :
aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
blijkbaar (bw) :
allicht, duidelijk, evident, manifest, merkelijk, onmiskenbaar

woordverbanden van ‘merkelijk’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c