aanmerkelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmerkelijk (bn) :
aanzienlijk, behoorlijk, belangrijk, merkbaar
aanmerkelijk (bn) :
opmerkelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzienlijk (bn) :
aanmerkelijk, aardig, beduidend, belangrijk, considerabel, enorm, flink, groot, hoog, merkbaar, merkelijk, noemenswaard, omvangrijk, opmerkelijk, reusachtig, ruim, veel
belangrijk (bn) :
aanmerkelijk, beduidend, considerabel, gewichtig, important, van belang, van betekenis, wezenlijk, zwaarwegend
gevoelig (bn) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, merkbaar, voelbaar, zeer
beduidend (bn) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, gewichtig
voelbaar (bn) :
aanmerkelijk, duidelijk, merkbaar, waarneembaar
nogal (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, betrekkelijk, eerder, flink, redelijk, tamelijk, vrij
aardig (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk, behoorlijk, drommels, flink, goed, nogal, tamelijk
merkelijk (bw) :
aanmerkelijk, aanzienlijk

woordverbanden van ‘aanmerkelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Hetgeen onzen geest treft of verdient te treffen. Opmerkelijk is datgene, wat om de eene of andere reden bijzondere aandacht verdient, 't Is opmerkelijk, hoe zacht de winters tegenwoordig zijn. Het is opmerkelijk, hoevele ziekten door bacteriën ontstaan. Merkwaardig wordt meer ten opzichte van het totaal der eigenschappen eener zaak gebezigd; aanmerkelijk, aanzienlijk meer van hare quantiteit of intensiteit. Aanzienlijk is sterker dan aanmerkelijk. Thans is dit laatste woord weinig meer in gebruik in algemeenen zin. Alleen wordt het nog gehoord in de beteekenis van door hoeveelheid, grootte, enz. verdienende opgemerkt te worden. De krokodil is een merkwaardig dier. Hij heeft dit jaar aanmerkelijk vorderingen gemaakt. Een aanzienlijk bedrag is grooter dan een aanmerkelijk bedrag.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 43:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanmerkelijk
gering, pover, weinig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c