aanmerken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanmerken (ww) :
beschouwen, rekenen, zien
aanmerken (ww) :
afkeuren, kritiseren

als synoniem van een ander trefwoord:

zien (ww) :
aanmerken, aanschouwen, begrijpen, bekennen, beschouwen, bezichtigen, bijwonen, blikken, ervaren, gewaarworden, herkennen, inzien, kijken, onderscheiden, ontwaren, opmerken, signaleren, spotten, staren, tegenkomen, turen, waarnemen
zeggen (ww) :
aanmerken, verwijten
beschouwen (ww) :
aanmerken, opvatten

woordverbanden van ‘aanmerken’ grafisch weergegeven

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

opmerken, aanmerken

Zijn gedachten of zijn meening over iets te kennen geven. Aanmerken veronderstelt een afkeurend oordeel. Ik heb zooveel op den inhoud van dit boek aan te merken, dat ik het werk niemand kan aanbevelen.

Opmerken heeft een meer gunstige beteekenis; het onderstelt, dat men op iets opmerkzaam maakt, hetgeen een ander over 't hoofd ziet en toch van min of meer belang is. Mag ik even opmerken, dat men op dien datum het schoolfeest niet kan houden, daar die dag een R.-K. feestdag is.

Opmerken veronderstelt meestal scherpzinnigheid, aanmerken een gezond oordeel en grondige kennis.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 44:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c