signaleren

als woordenboektrefwoord:

signaleren:
(gesignaleerd), uit duiden; beschrijven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

signaleren (ww) :
opmerken, zien, waarnemen, constateren, observeren, bemerken
signaleren (ww) :
aanwijzen, melden

als synoniem van een ander trefwoord:

zien (ww) :
onderscheiden, staren, bekennen, ervaren, inzien, spotten, signaleren, beschouwen, opmerken, begrijpen, herkennen, blikken, aanschouwen, bijwonen, tegenkomen, waarnemen, kijken, bezichtigen, aanmerken, turen, gewaarworden, ontwaren
waarnemen (ww) :
opvangen, onderscheiden, vernemen, merken, opmerken, signaleren, bekijken, zien, bespeuren, horen, constateren, kijken naar, observeren, registreren, bezien, gewaarworden, gadeslaan, bemerken, percipiëren, appercipiëren
melden (ww) :
vertellen, opgeven, doorgeven, berichten, signaleren, verslaan, rapporteren, aanmelden, aangeven, seinen, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewagen
bemerken (ww) :
inzien, merken, signaleren, opmerken, zien, bespeuren, oppikken, acht slaan op, waarnemen, ontdekken, erg hebben in, gewaarworden, ontwaren
observeren (ww) :
opnemen, bespieden, inspecteren, signaleren, beschouwen, bekijken, waarnemen, kijken naar, bezien, gadeslaan
uitdragen (ww) :
verkondigen, signaleren, prediken, propageren, verbreiden
constateren (ww) :
bevinden, vaststellen, signaleren, opmerken, waarnemen

woordverbanden van ‘signaleren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c