signaleren

als woordenboektrefwoord:

signaleren:
(gesignaleerd), uit duiden; beschrijven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

signaleren (ww) :
bemerken, constateren, observeren, opmerken, waarnemen, zien
signaleren (ww) :
aanwijzen, melden

als synoniem van een ander trefwoord:

zien (ww) :
aanmerken, aanschouwen, begrijpen, bekennen, beschouwen, bezichtigen, bijwonen, blikken, ervaren, gewaarworden, herkennen, inzien, kijken, onderscheiden, ontwaren, opmerken, signaleren, spotten, staren, tegenkomen, turen, waarnemen
waarnemen (ww) :
appercipiëren, bekijken, bemerken, bespeuren, bezien, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, kijken naar, merken, observeren, onderscheiden, opmerken, opvangen, percipiëren, registreren, signaleren, vernemen, zien
melden (ww) :
aangeven, aanmelden, berichten, doorgeven, gewagen, opgeven, rapport uitbrengen, rapporteren, seinen, signaleren, vermelden, verslaan, verslag uitbrengen, vertellen
bemerken (ww) :
acht slaan op, bespeuren, erg hebben in, gewaarworden, inzien, merken, ontdekken, ontwaren, opmerken, oppikken, signaleren, waarnemen, zien
observeren (ww) :
bekijken, beschouwen, bespieden, bezien, gadeslaan, inspecteren, kijken naar, opnemen, signaleren, waarnemen
uitdragen (ww) :
prediken, propageren, signaleren, verbreiden, verkondigen
constateren (ww) :
bevinden, opmerken, signaleren, vaststellen, waarnemen

woordverbanden van ‘signaleren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c