vernemen

als woordenboektrefwoord:

vernemen:
(vernam, vernomen), te weten komen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vernemen (ww) :
aan de weet komen, horen, kennis nemen
vernemen (ww) :
informeren, vragen

als synoniem van een ander trefwoord:

waarnemen (ww) :
appercipiëren, bekijken, bemerken, bespeuren, bezien, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, kijken naar, merken, observeren, onderscheiden, opmerken, opvangen, percipiëren, registreren, signaleren, vernemen, zien
horen (ww) :
begrijpen, bemerken, bevatten, capteren, opmerken, opvangen, te horen krijgen, vatten, vernemen, verstaan, waarnemen
begrijpen (ww) :
aan de weet komen, horen, kennis nemen van, ter ore komen, te weten komen, vernemen
informeren (ww) :
informatie inwinnen, inlichtingen inwinnen, navragen, vernemen, vragen
hebben (ww) :
gehoord hebben, vernemen, weten
weten (ww) :
meemaken, vernemen, zien

woordverbanden van ‘vernemen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

horen, vernemen

Door het zintuig van het gehoor gewaar worden. Vernemen is zoo hooren, dat men het gehoorde behoorlijk in zich opneemt, dus verstaat. Vandaar dat vernemen naar de beteekenis heeft van navorschen, onderzoek doen. Naar iemands gedrag vernemen.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 35:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 247:

vernemen, horen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c