vernemen

als woordenboektrefwoord:

vernemen:
(vernam, vernomen), te weten komen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vernemen (ww):
aan de weet komen, horen, kennis nemen
vernemen (ww):
informeren, vragen

als synoniem van een ander trefwoord:

waarnemen (ww) :
appercipiëren, bekijken, bemerken, bespeuren, bezien, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, kijken naar, merken, observeren, onderscheiden, opmerken, opvangen, percipiëren, registreren, signaleren, vernemen, zien
horen (ww) :
begrijpen, bemerken, bevatten, capteren, opmerken, opvangen, te horen krijgen, vatten, vernemen, verstaan, waarnemen
begrijpen (ww) :
aan de weet komen, horen, kennis nemen van, ter ore komen, te weten komen, vernemen
informeren (ww) :
informatie inwinnen, inlichtingen inwinnen, navragen, vernemen, vragen
hebben (ww) :
gehoord hebben, vernemen, weten
weten (ww) :
meemaken, vernemen, zien

woordverbanden van ‘vernemen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
horen, vernemen

Hooren — vernemen. Door het zintuig van het gehoor gewaar worden. Vernemen is zoo hooren, dat men het gehoorde behoorlijk in zich opneemt, dus verstaat. Vandaar dat vernemen naar de beteekenis heeft van navorschen, onderzoek doen. Naar iemands gedrag vernemen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
naam, vernemen, noemen, hoegenoemd, zogenoemd, dusgenoemde, zich noemende, voorgewende, vermeende, gewaande, valse, onderstelde, vermoedelijke, denkelijke

NAAM, VERNEMEN, NOEMEN, HOEGENOEMD, ZOOGENOEMD, DUSGENOEMDE, ZICH NOEMENDE, VOORGEWENDE, VERMEENDE, GEWAANDE, VALSCHE, ONDERSTELDE, VERMOEDELIJKE, DENKELIJKE

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 35.

in hedendaagse spelling:
vernemen, horen

VERNEMEN, HOOREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 247.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0019 c