vragen

als woordenboektrefwoord:

vragen:
(vraagde en vroeg, gevraagd).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vragen (ww) :
aanroepen, bidden, bieden, eisen, inroepen, smeken, verlangen, verzoeken, vorderen
vragen (ww) :
aanvragen, informeren, inwinnen
vragen (ww) :
inviteren, nodigen, uitnodigen
vragen (ww) :
behoeven, vereisen, vergen
vragen (ww) :
ondervragen
vragen (ww) :
aanzoeken
vragen (ww) :
afvragen
vragen (ww) :
polsen

als synoniem van een ander trefwoord:

uitnodigen (ww) :
convoceren, inviteren, meevragen, noden, nodigen, onthalen, oproepen, uitnoden, vergasten, verzoeken, vragen
verlangen (ww) :
afvorderen, claimen, eisen, moeten, opeisen, vereisen, vergen, vindiceren, vorderen, vragen
verzoeken (ww) :
aanvragen, aanzoeken, noden, nodigen, pramen, rekestreren, uitnodigen, vragen
informeren (ww) :
informatie inwinnen, inlichtingen inwinnen, navragen, vernemen, vragen
vereisen (ww) :
behoeven, eisen, gebieden, kosten, vergen, verlangen, vorderen, vragen
bidden (ww) :
bezweren, danken, gebeden, smeken, vragen
verwachten (ww) :
vergen, verlangen, vragen, wensen, willen
behoeven (ww) :
nodig hebben, vergen, vragen
bedelen (ww) :
smeken, soebatten, vragen
vernemen (ww) :
informeren, vragen

woordverbanden van ‘vragen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vragen
antwoorden, repliceren

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c