bezweren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezweren (ww):
bannen, oproepen, uitdrijven, uitwerpen
bezweren (ww):
garanderen, verklaren, verzekeren
bezweren (ww):
bidden, smeken, zweren
bezweren (ww):
afwenden

als synoniem van een ander trefwoord:

afwenden (ww) :
afhouden, afslaan, afweren, afwimpelen, bezweren, keren, pareren, tegenhouden, verhinderen, verhoeden, verijdelen, voorkomen
afweren (ww) :
afslaan, afstoten, afwenden, afwijzen, bezweren, pareren, tegenhouden, verdrijven, wegslaan
uitdrijven (ww) :
bezweren, elimineren, uitbannen, verdrijven, verjagen, verwijderen, wegjagen
verklaren (ww) :
bezweren, ontraadselen, ophelderen, opklaren, oplossen, solveren
bidden (ww) :
bezweren, danken, gebeden, smeken, vragen
bannen (ww) :
bezweren, uitbannen, uitdrijven
zweren (ww) :
beloven, bezweren

woordverbanden van ‘bezweren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bezweren, smeken

Bezweren — smeeken. Bij iemand sterk aandringen om hem tot iets te bewegen, of van iets af te houden. Bezweren is sterker dan smeeken. Wie iemand bezweert tracht, als het ware als een geestenbanner, bovennatuurlijke macht op hem uit te oefenen. In gewone spreektrant is het weinig in gebruik, daar het wat hoogdravend klinkt. Ik bid, ik smeek, ik bezweer u, mij niet te verlaten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c