verijdelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onderdrukken (ww) :
stuiten, beteugelen, beheersen, inhouden, dempen, bedwingen, onder controle houden, tegenhouden, terugdringen, neerslaan, verbijten, smoren, verijdelen, in toom houden, intomen, versmoren, opprimeren, de kop indrukken, supprimeren, betomen
afwenden (ww) :
afslaan, voorkomen, keren, afweren, tegenhouden, verhinderen, bezweren, afhouden, afwimpelen, verijdelen, pareren, verhoeden
verhinderen (ww) :
stuiten, voorkomen, weerhouden, tegenhouden, belemmeren, tussenkomen, beletten, couperen, verijdelen
frustreren (ww) :
teleurstellen, dwarsbomen, verijdelen
omverwerpen (ww) :
doen mislukken, verijdelen

woordverbanden van ‘verijdelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

verhoeden, verijdelen, voorkomen

Een ander verhinderen aan zijn voornemen uitvoering te geven, door maatregelen te nemen, die het hem onmogelijk maken om de hand aan het werk te slaan. Voorkomen drukt uit, dat men vóór is in het handelen; verhoeden dat men de schade, die door de daad van een ander zou kunnen ontstaan, afweert door de daad te verhinderen. Verijdelen geeft te kennen, dat men, hetgeen gedacht of gedaan was, eigenlijk te niet doet. Men verhoedt een aanslag; men verijdelt een ontwerp. Verhoeden ziet alleen op de uitvoering, verijdelen ook op de onderneming zelve. Wanneer men iemands misdadige plannen verijdelt, dat wil zeggen: ze belet tot rijpheid te komen, dan behoeft men er later niet meer tegen op zijne hoede te zijn.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 237:

verhoeden, verijdelen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0051 c