onderdrukken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderdrukken (ww) :
bedwingen, beheersen, beteugelen, betomen, de kop indrukken, dempen, in toom houden, inhouden, intomen, neerslaan, onder controle houden, opprimeren, smoren, stuiten, supprimeren, tegenhouden, terugdringen, verbijten, verijdelen, versmoren
onderdrukken (ww) :
knechten, knevelen, verdrukken
onderdrukken (ww) :
onderwerpen, tiranniseren
onderdrukken (ww) :
neerdrukken

als synoniem van een ander trefwoord:

beteugelen (ww) :
aan banden leggen, bedwingen, beheersen, betomen, breidelen, de kop indrukken, in toom houden, inperken, intomen, matigen, onder controle houden, onderdrukken, onderwerpen, optomen, tegengaan, tegenhouden, temmen, teugelen, tomen
bedwingen (ww) :
beheersen, beteugelen, dempen, hinderen, in bedwang houden, in toom houden, intomen, neerslaan, onder het juk brengen, onderdrukken, overwinnen, tegenhouden, temmen, teugelen
inhouden (ww) :
bedwingen, beheersen, beperken, beteugelen, betomen, in toom houden, intomen, matigen, onderdrukken, opkroppen, tegenhouden, temperen, verbijten, weerhouden
beheersen (ww) :
besturen, beteugelen, bezitten, controleren, de baas spelen over, de baas zijn, domineren, heersen, onderdrukken, overheersen, regeren, sturen
onderwerpen (ww) :
bedwingen, beteugelen, kleinkrijgen, knechten, knevelen, onder het juk brengen, onderdrukken, overweldigen
remmen (ww) :
afremmen, belemmeren, beletten, hinderen, onderdrukken, tegengaan, tegenwerken
smoren (ww) :
drosselen, onderdrukken, uitdoven, verstikken, wurgen
dempen (ww) :
bedwingen, neerslaan, onderdrukken, verstikken
knechten (ww) :
breken, knevelen, onderdrukken, onderwerpen
verstikken (ww) :
benauwen, onderdrukken, smoren
primeren (ww) :
onderdrukken, overheersen
opprimeren (ww) :
onderdrukken, verdrukken
overwinnen (ww) :
bedwingen, onderdrukken
opkroppen (ww) :
inhouden, onderdrukken
verbijten (ww) :
inhouden, onderdrukken
neerslaan (ww) :
dempen, onderdrukken
knevelen (ww) :
onderdrukken
vervolgen (ww) :
onderdrukken

woordverbanden van ‘onderdrukken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 27:

onderdrukken, verdrukken

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderdrukken
bevorderen, stimuleren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c