bezitten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezitten (ww) :
genieten, tellen, in bezit houden, beschikken over, in eigendom hebben, in bezit hebben, hebben, in het bezit zijn van, disponeren over, de beschikking hebben over

als synoniem van een ander trefwoord:

beheersen (ww) :
controleren, domineren, beteugelen, regeren, sturen, onderdrukken, bezitten, besturen, overheersen, heersen, de baas zijn, de baas spelen over
hebben (ww) :
houden, genieten, bezitten, beschikken over, in eigendom hebben, in bezit hebben, in het bezit zijn van, de beschikking hebben over
beschikken over (ww) :
beheren, genieten, tellen, bezitten, in bezit houden, in eigendom hebben, in bezit hebben, hebben, disponeren over
genieten (ww) :
ontvangen, bezitten, beschikken over, smaken, hebben, ten deel vallen
tonen (ww) :
bezitten, doen blijken, openbaren, blijk geven van

woordverbanden van ‘bezitten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bezitten, hebben

Bezitten sluit altijd den eigenaarswil in, hebben niet noodwendig. Hij bezit huizen en landerijen; de mensch heeft eene ziel en een lichaam. Men kan een huis, een boek hebben zonder het te bezitten b.v. in huur, of ter leen. Omgekeerd kan men iets in eigendom bezitten zonder het te hebben, b.v. effecten, die men aan een ander ter bewaring heeft gegeven. Figuurlijk beteekent bezitten: toegerust zijn met. Men bezit: moed, kennis, schoonheid, gezond verstand; men heeft: de koorts, zorg, honger, dorst, een plan, een voornemen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

bezitten, hebben

Beide woorden beteekenen, iets in eigendom hebben.

Hebben zegt dit in 't algemeen, zonder meer, terwijl bezitten gezegd wordt van redelijke wezens, om te kennen te geven, dat zij over hun bezitting vrijelijk kunnen beschikken en anderen daarvan uitsluiten. Een boom heeft bladeren. Deze dame bezit huizen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezitten
derven, missen, ontberen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c