doen blijken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

tonen (ww) :
bezitten, doen blijken, blijk geven van, openbaren

woordverbanden van ‘doen blijken’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aan den dag leggen, doen blijken, kenbaar maken

AAN DEN DAG LEGGEN, DOEN BLIJKEN, KENBAAR MAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 3.

in hedendaagse spelling:
betonen, betuigen, doen blijken, bewijzen

BETOONEN, BETUIGEN, DOEN BLIJKEN, BEWIJZEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 326.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
blijken, doen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c