betonen

als woordenboektrefwoord:

betonen:
(betoond), tonen; bewijzen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
uitdrukken, verkondigen, bewijzen, uitstoten, zeggen, verwoorden, uitspreken, spreken, onder woorden brengen, manifesteren, ventileren, openbaren, tot uitdrukking brengen, vertolken, aangeven, betuigen, uitbrengen, uitslaan, opperen, bekendmaken, uitstorten, spuien, slaken, betonen, reveleren, aan de dag leggen, ruchtbaar maken
benadrukken (ww) :
onderstrepen, klemtoon leggen op, accentueren, hameren op, aanzetten, profileren, beklemtonen, betonen, onderlijnen, de nadruk leggen op
vertonen (ww) :
laten zien, tentoonstellen, tonen, getuigen van, hebben, uitstallen, etaleren, betonen, tentoonspreiden, aan de dag leggen
profileren (ww) :
onderstrepen, accentueren, hameren, aanzetten, benadrukken, beklemtonen, betonen, tamboereren, onderlijnen
aanzetten (ww) :
onderstrepen, accentueren, benadrukken, beklemtonen, betonen, onderlijnen
tonen (ww) :
aanwijzen, bewijzen, duidelijk maken, aantonen, betonen
bewijzen (ww) :
demonstreren, laten zien, tonen, betuigen, betonen
brengen (ww) :
presenteren, betonen

woordverbanden van ‘betonen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betonen, betuigen, bewijzen

Iemand iets doen blijken. Bij betuigen geschiedt dit in woorden; bij betoonen door woorden en daden; bewijzen drukt ongeveer hetzelfde uit als betoonen, maar er is meer het denkbeeld aan verbonden van overtuigend doen blijken. Men betuigt iemand zijn vriendschap door woorden; men betoont hem zijne vriendschap door eene voorkomende behandeling; men bewijst hem zijne vriendschap door zich moeite of opoffering te getroosten.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

betuigen, betonen, bewijzen

Zijn gevoelen doen blijken.

Betuigen geschiedt door verzekeringen, door verklaringen, dus door woorden. Hij betuigde mij in hartelijke bewoordingen zijn vriendschap.

Betoonen is sterker: het onderstelt, dat men door zichtbare teekenen, bijv. door daden, van zijn gevoelen blijk geeft. Hij betoonde mij zijn vriendschap, door mij in mijn ziekte vaak te bezoeken.

Bewijzen komt vrijwel met betoonen overeen; alleen is het iets sterker, doordat het doet denken aan overtuigende bewijzen. Hij bewees mij zijn vriendschap, door mij in den nood bij te staan.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 326:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 221:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c