uitstorten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitstorten (ww):
gieten, lozen, plengen, plenzen, pletsen, uitgieten, vergieten, verspreiden
uitstorten (ww):
luchten, uiten

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
verspreiden (ww) :
strooien, uitgieten, uitspreiden, uitstorten, uitstrooien, verstrooien, werpen
uitgieten (ww) :
gieten, leeggieten, pletsen, uitschenken, uitstorten, uitstralen, vergieten
lozen (ww) :
afvoeren, dumpen, ledigen, luchten, ontlasten, uitstorten, uitwerpen
plengen (ww) :
storten, uitgieten, uitstorten, vergieten
plenzen (ww) :
pletsen, smijten, uitstorten
luchten (ww) :
spuien, uiten, uitstorten

woordverbanden van ‘uitstorten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 206:

uitstorten, uitboezemen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c