uiten

als woordenboektrefwoord:

uiten:
(uitte, geuit), uitdrukken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uiten (ww) :
uitdrukken, verkondigen, bewijzen, uitstoten, zeggen, verwoorden, uitspreken, spreken, onder woorden brengen, manifesteren, ventileren, openbaren, tot uitdrukking brengen, vertolken, aangeven, betuigen, uitbrengen, uitslaan, opperen, bekendmaken, uitstorten, spuien, slaken, betonen, reveleren, aan de dag leggen, ruchtbaar maken

als synoniem van een ander trefwoord:

openbaren (ww) :
blootleggen, afspiegelen, verkondigen, verklaren, tonen, manifesteren, ontsluiten, verraden, mededelen, onthullen, uiten, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, meedelen, reveleren, aan het licht brengen, veropenbaren, ruchtbaar maken
uitdrukken (ww) :
luchten, verkondigen, betekenen, zeggen, verwoorden, overbrengen, uitspreken, tonen, spreken, weergeven, onder woorden brengen, ventileren, tot uitdrukking brengen, vertolken, aanduiden, uiten, spuien, inkleden, vervatten
zeggen (ww) :
opzeggen, vertellen, beweren, aankondigen, uitdrukken, inbrengen, verkondigen, opmerken, verklaren, verwoorden, uitspreken, spreken, uiten, uitbrengen, vermelden, meedelen
spreken (ww) :
vertellen, uitdrukken, verkondigen, opmerken, verklaren, zeggen, verdedigen, uitspreken, uiten, uitbrengen, vermelden, opperen, reppen
verkondigen (ww) :
uitdrukken, leraren, uitspreken, leren, verspreiden, vertolken, uiten, uitdragen, prediken, afkondigen, bezingen, kond doen, verkonden
manifesteren (ww) :
tonen, openbaren, uiten, bekendmaken, reveleren, aan het licht brengen, ruchtbaar maken
botvieren (ww) :
uitleven, bevredigen, voldoen, afreageren, uiten
uitbrengen (ww) :
uitroepen, zeggen, uitspreken, uiten, slaken
uitstoten (ww) :
uiten, uitbrengen, uitbraken, slaken
slaken (ww) :
uitstoten, lozen, uiten, uitbrengen
uitslaan (ww) :
vertellen, uiten, uitkramen
luchten (ww) :
uiten, uitstorten, spuien
ventileren (ww) :
uitdrukken, uiten, spuien
geven (ww) :
uiten, uitbrengen
uitlaten (ww) :
uitspreken, uiten
uitstorten (ww) :
luchten, uiten
demonstreren (ww) :
uiten

woordverbanden van ‘uiten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c