uiten

als woordenboektrefwoord:

uiten:
(uitte, geuit), uitdrukken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen

als synoniem van een ander trefwoord:

openbaren (ww) :
aan het licht brengen, afspiegelen, bekendmaken, blootleggen, manifesteren, mededelen, meedelen, onthullen, ontsluieren, ontsluiten, reveleren, ruchtbaar maken, tonen, uitbrengen, uiten, verklaren, verkondigen, veropenbaren, verraden
uitdrukken (ww) :
aanduiden, betekenen, inkleden, luchten, onder woorden brengen, overbrengen, spreken, spuien, tonen, tot uitdrukking brengen, uiten, uitspreken, ventileren, verkondigen, vertolken, vervatten, verwoorden, weergeven, zeggen
zeggen (ww) :
aankondigen, beweren, inbrengen, meedelen, opmerken, opzeggen, spreken, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, verwoorden
spreken (ww) :
opmerken, opperen, reppen, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verdedigen, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, zeggen
verkondigen (ww) :
afkondigen, bezingen, kond doen, leraren, leren, prediken, uitdragen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verkonden, verspreiden, vertolken
manifesteren (ww) :
aan het licht brengen, bekendmaken, openbaren, tonen, reveleren, ruchtbaar maken, uiten
botvieren (ww) :
afreageren, bevredigen, voldoen, uiten, uitleven
uitbrengen (ww) :
slaken, uiten, uitroepen, uitspreken, zeggen
uitstoten (ww) :
slaken, uitbraken, uitbrengen, uiten
slaken (ww) :
lozen, uitbrengen, uiten, uitstoten
uitslaan (ww) :
uiten, uitkramen, vertellen
luchten (ww) :
spuien, uiten, uitstorten
ventileren (ww) :
spuien, uitdrukken, uiten
geven (ww) :
uitbrengen, uiten
uitlaten (ww) :
uiten, uitspreken
uitstorten (ww) :
luchten, uiten
demonstreren (ww) :
uiten

woordverbanden van ‘uiten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c