ontsluiten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontsluiten (ww) :
ontgrendelen, openstellen, openen, openmaken, openzetten
ontsluiten (ww) :
toegankelijk maken, openleggen

als synoniem van een ander trefwoord:

openbaren (ww) :
blootleggen, afspiegelen, verkondigen, verklaren, tonen, manifesteren, ontsluiten, verraden, mededelen, onthullen, uiten, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, meedelen, reveleren, aan het licht brengen, veropenbaren, ruchtbaar maken
openen (ww) :
aftrekken, uitpakken, ontkurken, opentrekken, ontsluiten, opendraaien, openmaken, openzetten, loshaken, opendoen, openvouwen, ontzegelen
openen (ww) :
beginnen, openstellen, opzetten, oprichten, ontsluiten

woordverbanden van ‘ontsluiten’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

openen, open doen, ontsluiten

Waar de opening reeds aanwezig is, en zij slechts tijdelijk weer door eene deur, een hek, enz. gesloten wordt, gebruikt men bij voorkeur open doen. Doe de deur open (om iemand binnen of uit te laten). Een brief, een pakket openen, maar ook open doen. Een koffer open doen of openen. Gebruikt men ontsluiten dan wil men uitdrukken dat het slot geopend wordt, ten einde den koffer te kunnen open doen. Open doen wordt het meest in de gewone spreektaal gebezigd. Ontsluiten behoort uitsluitend tot den verheven stijl. Openen wordt zoowel in de spreek- als in de schrijftaal gebezigd. Figuurlijk komt open doen niet voor, wel openen en ontsluiten: een handelsweg openen; eene vergadering openen; het vooruitzicht openen. Nieuwe wegen voor den handel ontsluiten.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ontsluiten
sluiten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c