verkondigen

als woordenboektrefwoord:

verkondigen:
(verkondigd), bekend: maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verkondigen (ww) :
uitdrukken, leraren, uitspreken, leren, verspreiden, vertolken, uiten, uitdragen, prediken, afkondigen, bezingen, kond doen, verkonden

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
vastleggen, opgeven, berichten, opnemen, aankondigen, verkondigen, verslaan, publiceren, melden, melding maken van, zeggen, rapporteren, beschrijven, uitspreken, noemen, vernoemen, declareren, aangeven, aanstippen, relateren, bekendmaken, afkondigen, meedelen, ter sprake brengen, proclameren, optekenen, reppen van, reppen over, annonceren, notifiëren, gewag maken van, notificeren, gewagen
uiten (ww) :
uitdrukken, verkondigen, bewijzen, uitstoten, zeggen, verwoorden, uitspreken, spreken, onder woorden brengen, manifesteren, ventileren, openbaren, tot uitdrukking brengen, vertolken, aangeven, betuigen, uitbrengen, uitslaan, opperen, bekendmaken, uitstorten, spuien, slaken, betonen, reveleren, aan de dag leggen, ruchtbaar maken
bekendmaken (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, laten weten, publiceren, te kennen, rapporteren, omroepen, openbaar maken, declareren, openbaren, mededelen, rondbazuinen, afkondigen, ter kennis brengen, annonceren, laten doorschemeren, ruchtbaar maken
openbaren (ww) :
blootleggen, afspiegelen, verkondigen, verklaren, tonen, manifesteren, ontsluiten, verraden, mededelen, onthullen, uiten, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, meedelen, reveleren, aan het licht brengen, veropenbaren, ruchtbaar maken
uitdrukken (ww) :
luchten, verkondigen, betekenen, zeggen, verwoorden, overbrengen, uitspreken, tonen, spreken, weergeven, onder woorden brengen, ventileren, tot uitdrukking brengen, vertolken, aanduiden, uiten, spuien, inkleden, vervatten
mededelen (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, te kennen geven, melden, boodschappen, openbaren, communiceren, verwittigen, bekendmaken, afkondigen, meedelen, onderrichten, aanzeggen
zeggen (ww) :
opzeggen, vertellen, beweren, aankondigen, uitdrukken, inbrengen, verkondigen, opmerken, verklaren, verwoorden, uitspreken, spreken, uiten, uitbrengen, vermelden, meedelen
spreken (ww) :
vertellen, uitdrukken, verkondigen, opmerken, verklaren, zeggen, verdedigen, uitspreken, uiten, uitbrengen, vermelden, opperen, reppen
rapporteren (ww) :
opgeven, berichten, verkondigen, verslaan, melden, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewag maken, gewagen
afkondigen (ww) :
uitroepen, verkondigen, openbaar maken, mededelen, uitvaardigen, afroepen, bekendmaken, proclameren, decreteren
melden (ww) :
aankondigen, verkondigen, publiceren, bekendmaken, afkondigen, proclameren, annonceren
verspreiden (ww) :
uitstralen, verkondigen, adverteren, uitdragen, bekendmaken
uitdragen (ww) :
verkondigen, signaleren, prediken, propageren, verbreiden
preken (ww) :
uitroepen, verkondigen, uitdragen, prediken, proclameren
propageren (ww) :
verkondigen, adverteren, verspreiden, voorstaan
belijden (ww) :
verkondigen, getuigen, uitdragen, prediken
vooropstellen (ww) :
huldigen, verkondigen, betogen, verdedigen
vertolken (ww) :
verkondigen, overbrengen, weergeven
getuigen (ww) :
verkondigen, uitdragen, prediken
leraren (ww) :
verkondigen

woordverbanden van ‘verkondigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 31:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c