uitvaardigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitvaardigen (ww):
afkondigen, bekendmaken, decreteren

als synoniem van een ander trefwoord:

afkondigen (ww) :
afroepen, bekendmaken, decreteren, mededelen, openbaar maken, proclameren, uitroepen, uitvaardigen, verkondigen
afroepen (ww) :
afkondigen, aflezen, bekendmaken, mededelen, uitvaardigen
uitschrijven (ww) :
beleggen, bijeenroepen, uitvaardigen, verordenen

woordverbanden van ‘uitvaardigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0012 c