decreteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

decreteren (ww) :
afkondigen, bevelen, verordenen
decreteren (ww) :
beslissen

als synoniem van een ander trefwoord:

beslissen (ww) :
afspreken, bedisselen, beklinken, bepalen, berechten, beschikken, beslechten, besluiten, decideren, decreteren, oordelen, stellen, uitmaken, vaststellen
bepalen (ww) :
aanwijzen, bedingen, beklinken, beslissen, besluiten, bestemmen, decreteren, stellen, stipuleren, vastleggen, verordenen, verordineren, voorschrijven
afkondigen (ww) :
afroepen, bekendmaken, decreteren, mededelen, openbaar maken, proclameren, uitroepen, uitvaardigen, verkondigen
bevelen (ww) :
commanderen, decreteren, gebieden, gelasten, heersen over, opleggen, toevertrouwen, verordenen, verzoeken
verordenen (ww) :
bepalen, bevelen, constitueren, decreteren, gelasten, instellen, voorschrijven
voorschrijven (ww) :
bepalen, bevelen, commanderen, decreteren, dicteren, gebieden, verordenen
uitvaardigen (ww) :
afkondigen, bekendmaken, decreteren

woordverbanden van ‘decreteren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c