decreteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

decreteren (ww) :
bevelen, afkondigen, verordenen
decreteren (ww) :
beslissen

als synoniem van een ander trefwoord:

beslissen (ww) :
bepalen, beschikken, vaststellen, besluiten, stellen, uitmaken, afspreken, oordelen, berechten, beslechten, beklinken, decideren, bedisselen, decreteren
bepalen (ww) :
vastleggen, beslissen, besluiten, aanwijzen, stellen, voorschrijven, bestemmen, bedingen, verordenen, beklinken, verordineren, decreteren, stipuleren
afkondigen (ww) :
uitroepen, verkondigen, openbaar maken, mededelen, uitvaardigen, afroepen, bekendmaken, proclameren, decreteren
bevelen (ww) :
gebieden, verzoeken, opleggen, heersen over, commanderen, toevertrouwen, verordenen, gelasten, decreteren
verordenen (ww) :
bepalen, instellen, voorschrijven, bevelen, gelasten, decreteren, constitueren
voorschrijven (ww) :
gebieden, bepalen, dicteren, commanderen, bevelen, verordenen, decreteren
uitvaardigen (ww) :
bekendmaken, afkondigen, decreteren

woordverbanden van ‘decreteren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c