mededelen

als woordenboektrefwoord:

mededelen:
(medegedeeld), berichten.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mededelen (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, te kennen geven, melden, boodschappen, openbaren, communiceren, verwittigen, bekendmaken, afkondigen, meedelen, onderrichten, aanzeggen

als synoniem van een ander trefwoord:

bekendmaken (ww) :
berichten, aankondigen, verkondigen, laten weten, publiceren, te kennen, rapporteren, omroepen, openbaar maken, declareren, openbaren, mededelen, rondbazuinen, afkondigen, ter kennis brengen, annonceren, laten doorschemeren, ruchtbaar maken
openbaren (ww) :
blootleggen, afspiegelen, verkondigen, verklaren, tonen, manifesteren, ontsluiten, verraden, mededelen, onthullen, uiten, uitbrengen, ontsluieren, bekendmaken, meedelen, reveleren, aan het licht brengen, veropenbaren, ruchtbaar maken
berichten (ww) :
aankondigen, melden, rapporteren, kennis geven van, doen uitkomen, mededelen, verslag uitbrengen, verwittigen, relateren, meedelen, op de hoogte stellen van, op de hoogte brengen van
aankondigen (ww) :
berichten, uitroepen, melden, omroepen, adverteren, inluiden, openbaren, mededelen, presenteren, verwittigen, bekendmaken, meedelen, aanzeggen, annonceren
verlenen (ww) :
bieden, uitdelen, bezorgen, toewijzen, geven, gunnen, schenken, toestaan, verschaffen, verstrekken, toekennen, mededelen, vergunnen, toedelen
vertellen (ww) :
verhalen, verzekeren, verkopen, zeggen, mededelen, uitkramen, uitbrengen, afdraaien, meedelen, debiteren, opdissen
afkondigen (ww) :
uitroepen, verkondigen, openbaar maken, mededelen, uitvaardigen, afroepen, bekendmaken, proclameren, decreteren
verwittigen (ww) :
berichten, kennen, inlichten, waarschuwen, kennis geven, informeren, mededelen, attenderen, meedelen, aanzeggen
meedelen (ww) :
berichten, aankondigen, inlichten, laten weten, voorlichten, informeren, mededelen, verwittigen, bekendmaken
overbrengen (ww) :
doorgeven, rapporteren, mededelen, meedelen, overleveren, overbrieven, oververtellen
onderrichten (ww) :
inlichten, voorlichten, informeren, mededelen, verwittigen, kennisgeven
afroepen (ww) :
mededelen, uitvaardigen, aflezen, bekendmaken, afkondigen
aanzeggen (ww) :
aankondigen, mededelen, verwittigen, bekendmaken
communiceren (ww) :
berichten, overbrengen, mededelen
geven (ww) :
opvoeren, mededelen, opperen

woordverbanden van ‘mededelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand in kennis stellen van een feit. Iemand te kennen geven dat iets geschied is laat in het midden of dit door woorden of teekens geschiedt. Iemand er kennis van geven, of hem er -mee bekend maken, be-teekenen beide alleen: tot zijne kennis brengen, dat het feit volbracht is, zonder meer in bijzonderheden te treden. Dit is ook het geval met verwittigen; dit veronderstelt echter dat de persoon, tot wiens kennis iets gebracht wordt en voor wien het van belang is het te weten, onbekend met het feit is. Vermelden en melding maken van worden bij voorkeur gebezigd met betrekking tot nadere bijzonderheden, waarin de lezer of hoorder belangstelt, maar die toevallig of met opzet zijn verzwegen. Dat stond er niet bij vermeld. In berichten, mededeelen en melden ligt meer het denkbeeld van het geheele verloop der handeling tot iemands kennis brengen, terwijl men bij verhalen nog meer in bijzonderheden treedt.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Iets in het bezit van een ander brengen.

Geven is vooral: iemand iets overhandigen en het volle gebruik er van afstaan. Mededeelen is: iets, wat men bezit, met een ander deelen. Schenken is: iets kosteloos geven, soms met de bijgedachte, dat het voor den ontvangende vereerend is: Ik schenk u dit boek op uw verjaardag. Hij schonk mij zijn vertrouwen. Vereeren is: schenken in de laatste beteekenis met de bijgedachte van daardoor zijn achting of vereering te toonen: De koning vereerde den dichter met een bezoek. Verleenen zegt, dat men iets uit hooge gunst schenkt: De koning verleende den veroordeelde gratie. Aanbieden is: iets willen geven, zonder te weten of het aanvaard zal worden.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c