overgeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overgeven (ww) :
afgeven, afstaan, afstand doen van, inleveren, opgeven, overdragen, overhandigen, overlaten, overleveren, prijsgeven, toevertrouwen, uitleveren
overgeven (ww) :
braken, kotsen, spuwen, uitbraken, uitkotsen, vomeren
overgeven (ww) :
aangeven, aanreiken, doorgeven, toesteken
overgeven (ww) :
overdelen

als synoniem van een ander trefwoord:

overdragen (ww) :
doorgeven, doorsluizen, geven, leveren, overbrengen, overdoen, overgeven, overhandigen, overhevelen, overleggen, overleveren, oversturen, ter hand stellen, toevertrouwen, uitleveren, verplaatsen
aanreiken (ww) :
aanbieden, aangeven, geven, langen, offreren, overgeven, overhandigen, overreiken, presenteren, reiken, ter hand stellen, toereiken, toesteken, toestoppen
overhandigen (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, geven, indienen, opgeven, overgeven, overleveren, overreiken, ter hand stellen, toesteken, uitreiken
afgeven (ww) :
aangeven, afdragen, afleveren, afstaan, geven, inleveren, leveren, opgeven, overgeven, overhandigen, overmaken
aangeven (ww) :
afdragen, aanreiken, doorgeven, geven, overdragen, overgeven, overhandigen, overreiken, toereiken, toesteken
overleveren (ww) :
afgeven, leveren, overdragen, overgeven, overhandigen, prijsgeven
braken (ww) :
kotsen, overgeven, speken, spugen, spuwen, uitspuwen, vomeren
inleveren (ww) :
afgeven, binnenbrengen, indienen, overgeven
opgeven (ww) :
braken, overgeven, spuwen, uitspuwen
overlaten (ww) :
opdragen, overgeven, toevertrouwen
uitbraken (ww) :
opgeven, overgeven, uitspuwen
teruggeven (ww) :
overgeven, uitspuwen

woordverbanden van ‘overgeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

braken, overgeven, kotsen, spugen, spuwen

Het door den mond uitwerpen van stoffen. Spuwen wordt in het algemeen gebruikt voor iets op deze wijze uitwerpen; zonder meer beteekent het speeksel uitwerpen. Figuurlijk wordt het ook van zaken gezegd, als een berg, die vuur spuwt. Dialectisch heeft spugen dezelfde kracht. Dikwijls wordt dit echter ook gebruikt van het uitwerpen van stoffen door den mond, tengevolge van eene ziekelijke aandoening van de maag. Bij braken is dit altijd het geval, terwijl overgeven euphemistisch voor braken gebruikt wordt. Kotsen beteekent hetzelfde als braken, maar wordt alleen in platte spreektaal of studententaal gehoord.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 320:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overgeven
strijden, vechten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c