afgeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afgeven (ww) :
opgeven, overgeven, afleveren, overmaken, geven, inleveren, leveren, overhandigen, afdragen, aangeven, afstaan
afgeven (ww) :
bezorgen, overhandigen, aanreiken
afgeven (ww) :
neerleggen, deponeren
afgeven (ww) :
schelden, afkammen
afgeven (ww) :
omgaan, inlaten
afgeven (ww) :
capituleren
afgeven (ww) :
verspreiden
afgeven (ww) :
uitreiken
afgeven (ww) :
vlekken

als synoniem van een ander trefwoord:

leveren (ww) :
bezorgen, bieden, afleveren, aanvoeren, bevoorraden, geven, opleveren, overdragen, produceren, brengen, verschaffen, voorzien, verstrekken, afgeven, overleveren, toevoeren, schaffen, fourneren, aanleveren, toeleveren
geven (ww) :
bezorgen, toedienen, aanbieden, leveren, schenken, cadeau doen, verschaffen, weggeven, verstrekken, aangeven, afstaan, afgeven, uitreiken, aanreiken, toebedelen, toesteken, verschenken
aanbieden (ww) :
opgeven, geven, schenken, overhandigen, voorhouden, aangeven, afgeven, doneren, offeren, toevertrouwen, presenteren, aanreiken, toesteken, reiken, offreren, langen
overgeven (ww) :
opgeven, inleveren, overdragen, prijsgeven, uitleveren, overhandigen, afstand doen van, afstaan, afgeven, toevertrouwen, overlaten, overleveren
overhandigen (ww) :
overgeven, indienen, opgeven, geven, aanbieden, aangeven, afgeven, uitreiken, aanreiken, overleveren, ter hand stellen, toesteken, overreiken
bezorgen (ww) :
bestellen, afleveren, geven, opleveren, leveren, overhandigen, verzorgen, brengen, verschaffen, bedelen, verlenen, afgeven
neerleggen (ww) :
opgeven, afstand doen van, afgeven, resigneren, zich ontdoen van
overleveren (ww) :
overgeven, leveren, overdragen, prijsgeven, overhandigen, afgeven
afleveren (ww) :
bezorgen, bestellen, leveren, overhandigen, brengen, afgeven
deponeren (ww) :
overleggen, in bewaring geven, opslaan, inleggen, afgeven
droppen (ww) :
afleveren, achterlaten, neerleggen, afzetten, afgeven
inleveren (ww) :
overgeven, indienen, afgeven, binnenbrengen
afscheiden (ww) :
afgeven, uitscheiden, uitzweten
schimpen (ww) :
schelden, afgeven, honen
hakken (ww) :
afgeven, vitten
afdragen (ww) :
afgeven
vlekken (ww) :
afgeven

woordverbanden van ‘afgeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afgeven, aflangen, afreiken

Iets dat men tijdelijk onder zich heeft, aan een ander ter hand stellen. Bij afgeven staat meer op den voorgrond het bepaalde oogmerk om zich hierdoor van de zorg of de bewaring te ontheffen. Een brief afgeven. Bij aflangen en afreiken staat meer op den voorgrond het denkbeeld, dat men niet opzettelijk uitgaat om de zaak over te dragen, maar meer in het voorbijgaan het voorwerp overreikt. Intusschen wordt ook afgeven dikwijls in dezen zin gebezigd. Het onderscheid tusschen aflangen en afreiken is meer dialectisch; afreiken tegenover afgeven heeft meer het overreiken van het toevertrouwde op het oog. Wilt gij dit pakje bij mijn broeder aflangen? Reik dit pak even af bij den boekhandelaar.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afgeven
incasseren, krijgen, ontvangen, verkrijgen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0206 c