verwerpen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwerpen (ww) :
afslaan, weigeren, afkeuren, verstoten, afwijzen, afstemmen, afketsen, tenietdoen, versmaden
verwerpen (ww) :
veroordelen

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afslaan, weigeren, verwerpen, afkeuren, schrappen, afdanken, wegjagen, wegsturen, afweren, terugsturen, afstemmen, buizen, afschepen, wegwuiven, afwimpelen, afpoeieren, versmaden, refuteren, terugwijzen
afstemmen (ww) :
verwerpen, afkeuren, verbieden, afwijzen, wegstemmen, van de hand wijzen, van de hand slaan, veteren, vetoën
veroordelen (ww) :
verwerpen, vervloeken, afkeuren, afwijzen, laken, bekritiseren, wraken, doemen
afslaan (ww) :
weigeren, verwerpen, afwenden, afwijzen, afweren, ontzeggen
afkeuren (ww) :
verwerpen, schrappen, afdanken, afwijzen, wraken
verstoten (ww) :
verwerpen, uitstoten, uitwerpen, verschoppen
ketsen (ww) :
verwerpen, afwijzen
afketsen (ww) :
verwerpen, afweren
afstoten (ww) :
verwerpen

woordverbanden van ‘verwerpen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verwerpen
goedkeuren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c