afstemmen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afstemmen (ww) :
verwerpen, afkeuren, verbieden, afwijzen, wegstemmen, van de hand wijzen, van de hand slaan, veteren, vetoën
afstemmen (ww) :
aanpassen, instellen, regelen, afstellen, op één lijn brengen, bijstellen, afregelen

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afslaan, weigeren, verwerpen, afkeuren, schrappen, afdanken, wegjagen, wegsturen, afweren, terugsturen, afstemmen, buizen, afschepen, wegwuiven, afwimpelen, afpoeieren, versmaden, refuteren, terugwijzen
verwerpen (ww) :
afslaan, weigeren, afkeuren, verstoten, afwijzen, afstemmen, afketsen, tenietdoen, versmaden
aanpassen (ww) :
bijwerken, veranderen, bijsturen, afstemmen, assimileren, accommoderen, adapteren
regelen (ww) :
stellen, afstemmen, bijstellen, uitmikken, afregelen
coördineren (ww) :
organiseren, regelen, afstemmen

woordverbanden van ‘afstemmen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c