afschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afschrijven (ww):
kopiëren, overschrijven
afschrijven (ww):
opgeven, vergeten
afschrijven (ww):
aftrekken
afschrijven (ww):
afboeken
afschrijven (ww):
afzeggen
afschrijven (ww):
kopiëren

als synoniem van een ander trefwoord:

annuleren (ww) :
afbellen, afgelasten, afmelden, afschaffen, afschrijven, afstellen, afzeggen, cancelen, herroepen, ongedaan maken, schrappen, tenietdoen, terugdraaien, terugschroeven, vernietigen
inhouden (ww) :
afboeken, afhouden, afschrijven, aftrekken, beknibbelen, besparen, bezuinigen, korten, minderen
afzeggen (ww) :
afbellen, afschrijven, bedanken, opzeggen
kopiëren (ww) :
afschrijven, overschrijven, reproduceren
overschrijven (ww) :
afschrijven, gireren, overmaken
afboeken (ww) :
afschrijven
aftrekken (ww) :
afschrijven

woordverbanden van ‘afschrijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afschrijven, naschrijven, overschrijven, uitschrijven

Afschrijven — naschrijven — overschrijven — uitschrijven. Afschrijven wordt bij voorkeur gezegd van het vervaardigen van afschriften van geschreven of gedrukte stukken; overschrijven van het in het net overbrengen van hetgeen men vooraf in klad opgesteld heeft; naschrijven van het overnemen van stukken uit het werk van een anderen schrijver, bepaaldelijk wanneer dit geschied is met de bedoeling om het voor eigen werk uit te geven; uitschrijven van het overschrijven van belangrijke gedeelten uit een boek, enz. om ze bij de hand te hebben, wanneer men ze noodig heeft, alsmede van het opmaken van rekeningen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
afschrijven, naschrijven, overschrijven, uitschrijven

146. Afschrijven — naschrijven — overschrijven — uitschrijven.

Een afschrift maken of copiëeren.

Bij afschrijven denkt men aan het maken van afschriften van belangrijke geschreven of gedrukte stukken; naschrijven wijst aan, dat gedeelten van geschreven of gedrukte werken door een auteur worden overgenomen, om ze als eigen werk uit te geven (plagiaat); overschrijven gebruikt men voor het in het net schrijven van hetgeen men reeds in klad heeft gemaakt, en niet netjes genoeg heeft geschreven. Uitschrijven ziet op het overnemen van belangrijke gedeelten uit een boek of handschrift, om er later zoo noodig gebruik van te maken. (In de schoolwereld gebruikt men vaak het woord, als een leerling een gedeelte uit een boek moet copiëeren, hetzij tot straf, hetzij om zuiver te leeren schrijven; het juiste woord is echter afschrijven.)

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.64.1.

debug info: 0.002 c