schrijven

als woordenboektrefwoord:

schrijven:
(schreef, geschreven).
schrijven:
o. brief.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schrijven (ww) :
neerkrabbelen, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, vastleggen
schrijven (ww) :
corresponderen met, een correspondentie voeren met
schrijven (ww) :
maken, opstellen, samenstellen, vervaardigen
schrijven (ww) :
berichten, laten weten, meedelen
schrijven (ww) :
beschrijven, pennen
schrijven (ww) :
corresponderen
schrijven (ww) :
spellen
schrijven (zn) :
brief, missive

als synoniem van een ander trefwoord:

samenstellen (ww) :
assembleren, bouwen, combineren, compileren, componeren, construeren, formeren, gereedmaken, in elkaar zetten, ineenzetten, maken, monteren, opbouwen, opmaken, opstellen, samenvoegen, schrijven, uitmaken, verenigen, vormen
beschrijven (ww) :
afbeelden, afschilderen, afspiegelen, aftekenen, kenschetsen, omschrijven, opschrijven, portretteren, rapporteren, schetsen, schilderen, schrijven, tekenen, typeren, vertellen
corresponderen (ww) :
een briefwisseling voeren, een correspondentie voeren, pennen, schrijven
in rekening brengen (ww) :
aanrekenen, berekenen, factureren, rekenen, schrijven
opstellen (ww) :
schrijven, stellen, vervatten
pennen (ww) :
schrijven
zetten (ww) :
schrijven
brief (zn) :
epistel, missive, schrijven

woordverbanden van ‘schrijven’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c