aftekenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

beschrijven (ww) :
afbeelden, afschilderen, afspiegelen, aftekenen, kenschetsen, omschrijven, opschrijven, portretteren, rapporteren, schetsen, schilderen, schrijven, tekenen, typeren, vertellen
afsteken (ww) :
aftekenen, contrasteren, uitkomen tegen, vloeken met
traceren (ww) :
afbakenen, aftekenen, schetsen, uittekenen, uitzetten
afspiegelen (ww) :
afschilderen, aftekenen, weergeven
afpassen (ww) :
afmeten, aftekenen, passen
vormen (ww) :
aftekenen

woordverbanden van ‘aftekenen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In eigenlijken zin beteekenen deze woorden in zichtbare trekken eene voorstelling geven van iets, dat bestaat. Afbeelden is in figuurlijken zin niet gebruikelijk, de andere woorden wel; zij geven dan te kennen dat men de voorstelling geeft door middel van woorden. Afbeelden drukt uit het zichtbaar voorstellen zoowel door eene teekening of schildering, als door een tastbaren vorm in steen, metaal of hout. Het onderscheid tusschen afmalen, af schetsen, afschilderen, aftcekenen en malen, schetsen, schilderen, teekenen is, dat de eerste meer op den voorgrond stellen het arbeiden naar een model, dat men voor oogen heeft, een streven om dit getrouw weer te geven, terwijl men de laatste woorden ook van scheppingen van de phantasie gebruikt. Zie bij malen en beschrijven.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c