vormen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vormen (ww) :
aanleggen, boetseren, bouwen, construeren, creëren, formeren, maken, modelleren, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, oprichten, opstellen, opwerpen, samenstellen, scheppen, smeden, stichten, uitwerken, vormgeven, voortbrengen
vormen (ww) :
beschaven, cultiveren, fatsoeneren, ontwikkelen, opleiden, opvoeden, scholen, voorbereiden
vormen (ww) :
uitmaken, zijn
vormen (ww) :
aftekenen
vormen (zn) :
manieren, omgangsvormen

als synoniem van een ander trefwoord:

samenstellen (ww) :
assembleren, bouwen, combineren, compileren, componeren, construeren, formeren, gereedmaken, in elkaar zetten, ineenzetten, maken, monteren, opbouwen, opmaken, opstellen, samenvoegen, schrijven, uitmaken, verenigen, vormen
maken (ww) :
aanbrengen, bouwen, compileren, construeren, creëren, doen, fabriceren, opbouwen, produceren, samenstellen, scheppen, tot stand brengen, uitvoeren, verrichten, vervaardigen, voortbrengen, vormen
ontwerpen (ww) :
bedenken, beramen, concipiëren, creëren, ontwikkelen, op touw zetten, opstellen, plannen, projecteren, schetsen, smeden, tekenen, uitdenken, uitstippelen, vormen, vormgeven
oprichten (ww) :
bouwen, construeren, grondvesten, instellen, institueren, opbouwen, openen, opzetten, organiseren, stichten, vestigen, vormen
bouwen (ww) :
aanleggen, construeren, fabriceren, maken, oprichten, opstellen, optrekken, opzetten, samenstellen, stichten, vormen
creëren (ww) :
aanmaken, maken, ontwerpen, produceren, scheppen, vervaardigen, verwezenlijken, voortbrengen, vormen
ontplooien (ww) :
ontrollen, ontvouwen, ontwikkelen, rijpen, uiteenzetten, uitrollen, uitspreiden, uitzetten, vormen
opstellen (ww) :
concipiëren, formeren, ontwerpen, opmaken, opzetten, samenstellen, uitdenken, vervaardigen, vormen
scheppen (ww) :
creëren, formeren, in het leven roepen, maken, produceren, vervaardigen, voortbrengen, vormen
construeren (ww) :
aanleggen, bouwen, formeren, maken, opbouwen, opstellen, optrekken, vervaardigen, vormen
opleiden (ww) :
bekwamen, coachen, grootbrengen, onderrichten, ontwikkelen, scholen, vormen
ontwikkelen (ww) :
maken, ontwerpen, plannen, projecteren, uitstippelen, uitwerken, vormen
smeden (ww) :
bedenken, bekokstoven, beramen, brouwen, uitdenken, verzinnen, vormen
cultiveren (ww) :
beschaven, civiliseren, ontwikkelen, vormen
formeren (ww) :
samenstellen, scheppen, vormen
opwerpen (ww) :
doen verrijzen, vormen
smeden (ww) :
maken, scheppen, vormen
uitmaken (ww) :
betekenen, vormen, zijn
boetseren (ww) :
modelleren, vormen
vormgeven (ww) :
ontwerpen, vormen
gieten (ww) :
smelten, vormen

woordverbanden van ‘vormen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c