opstellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opstellen (ww) :
aanbrengen, bouwen, construeren, gereedmaken, inzetten, neerzetten, oprichten, opzetten, plaatsen, zetten
opstellen (ww) :
concipiëren, formeren, ontwerpen, opmaken, opzetten, samenstellen, uitdenken, vervaardigen, vormen
opstellen (ww) :
groeperen, indelen, inrichten, ordenen, rangschikken, redigeren, scharen, schikken, voegen
opstellen (ww) :
schrijven, stellen, vervatten

als synoniem van een ander trefwoord:

vormen (ww) :
aanleggen, boetseren, bouwen, construeren, creëren, formeren, maken, modelleren, ontplooien, ontwerpen, ontwikkelen, oprichten, opstellen, opwerpen, samenstellen, scheppen, smeden, stichten, uitwerken, vormgeven, voortbrengen
samenstellen (ww) :
assembleren, bouwen, combineren, compileren, componeren, construeren, formeren, gereedmaken, in elkaar zetten, ineenzetten, maken, monteren, opbouwen, opmaken, opstellen, samenvoegen, schrijven, uitmaken, verenigen, vormen
plaatsen (ww) :
aanbrengen, deponeren, inpassen, installeren, leggen, neerleggen, neerzetten, opstellen, planten, positioneren, posteren, schikken, stallen, stationeren, steken, stellen, stoppen, voegen, zetten
ontwerpen (ww) :
bedenken, beramen, concipiëren, creëren, ontwikkelen, op touw zetten, opstellen, plannen, projecteren, schetsen, smeden, tekenen, uitdenken, uitstippelen, vormen, vormgeven
ordenen (ww) :
arrangeren, coördineren, inrichten, op orde brengen, opruimen, opstellen, ordonneren, plannen, rangeren, rangschikken, regelen, scharen, schikken, sorteren, structureren
rangschikken (ww) :
classificeren, coördineren, in orde brengen, indelen, inrichten, klasseren, onderbrengen, opbergen, opstellen, ordenen, plaatsen, rangeren, redderen, scharen, sorteren
aanbrengen (ww) :
aanleggen, aanzetten, bevestigen, fixeren, inrichten, installeren, maken, monteren, ophangen, opstellen, plaatsen, vasthechten, vastmaken, vastzetten, zetten
schikken (ww) :
arrangeren, bijeenvoegen, inrichten, opstellen, ordenen, ordonneren, plaatsen, rangeren, rangschikken, richten, stapelen, structureren, zetten
bouwen (ww) :
aanleggen, construeren, fabriceren, maken, oprichten, opstellen, optrekken, opzetten, samenstellen, stichten, vormen
opzetten (ww) :
beginnen, beramen, bouwen, ondernemen, opbouwen, oprichten, opstellen, optrekken, stichten
construeren (ww) :
aanleggen, bouwen, formeren, maken, opbouwen, opstellen, optrekken, vervaardigen, vormen
zetten (ww) :
aanbrengen, leggen, neerzetten, opstellen, plaatsen, posteren, stellen, vastzetten
scharen (ww) :
aaneensluiten, groeperen, opstellen, rangschikken, verenigen, verzamelen, voegen
redigeren (ww) :
bewerken, monteren, opstellen, persklaar maken, redactie voeren, samenstellen
oprichten (ww) :
opheffen, opstellen, optrekken, overeind zetten, rechtop zetten
stellen (ww) :
brengen, inkleden, formuleren, opstellen, redigeren
opmaken (ww) :
opstellen, samenstellen, uitschrijven, verlijden
schrijven (ww) :
maken, opstellen, samenstellen, vervaardigen
parkeren (ww) :
neerzetten, opstellen, stallen, stationeren
opslaan (ww) :
neerzetten, oprichten, opstellen
uitschrijven (ww) :
invullen, opmaken, opstellen
concipiëren (ww) :
ontwerpen, opstellen
formeren (ww) :
opstellen

woordverbanden van ‘opstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tijdelijke woningen of gebouwen, die licht en dicht vervaardigd worden, zooals kramen, kermistenten, barakken, enz., worden opgezet; van een monument of standbeeld, dat men uit eene horizontale positie in loodrechten stand brengt, zegt men dat het wordt opgericht; waar een geraamte van iets in elkaar wordt gezet, b.v. van de spanten van een schip, zegt men dat het wordt opgesteld; blijvende woningen, uit duurzamer grondstoffen en met meer zorg samengesteld, worden gebouwd; monumentale gebouwen zooals kloosters, kerken, paleizen, universiteitsgebouwen, enz., worden gesticht. Figuurlijk zegt men ook een rijk stichten voor een rijk grondvesten. In de uitdrukking bouw en trouw met uws gelijk heeft bouwen niet de beteekenis van een gebouw tot stand brengen, maar de thans verouderde beteekenis van wonsn, die men ook in afgeleide substantiva als buur, boer e. a. aantreft.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opstellen
opheffen, opnemen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c