steken

als woordenboektrefwoord:

steken:
(stak, gestoken).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

steken (ww):
bijsteken, bijten, pijn doen, prikkelen, prikken
steken (ww):
bergen, opbergen, plaatsen, stoppen, zetten
steken (ww):
dwarszitten, ergeren, grieven, hinderen
steken (ww):
pikken, porren, priemen, prikken, stoten
steken (ww):
bevinden, vertoeven, zijn, zitten
steken (ww):
borduren, rijgen, stikken
steken (ww):
vastzitten

als synoniem van een ander trefwoord:

plaatsen (ww) :
aanbrengen, deponeren, inpassen, installeren, leggen, neerleggen, neerzetten, opstellen, planten, positioneren, posteren, schikken, stallen, stationeren, steken, stellen, stoppen, voegen, zetten
porren (ww) :
aanstoten, duwen, een stoot geven, koteren, oppoken, oprakelen, poken, steken, stompen, stoten, woelen
stoten (ww) :
drukken, duwen, percuteren, porren, prikken, slaan, steken, stompen
stoppen (ww) :
leggen, opbergen, opproppen, plaatsen, steken, wegbergen, zetten
doen (ww) :
dienen, leggen, plaatsen, steken, stellen, voorleggen, zetten
hangen (ww) :
gehecht zijn, hechten, kleven, steken, vastzitten
prikken (ww) :
bijten, irriteren, netelen, prikkelen, steken
snerpen (ww) :
bijten, schrijnen, snijden, steken, striemen
branden (ww) :
bijten, blaken, gloeien, prikken, steken
prikken (ww) :
pikken, puncteren, steken, stoten
pikken (ww) :
prikkelen, prikken, steken
prikkelen (ww) :
pikken, prikken, steken
stikken (ww) :
naaien, pikeren, steken

woordverbanden van ‘steken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
snijden, houwen, steken

SNIJDEN, HOUWEN, STEKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 169.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
blijven steken, de draak steken met, de gek steken, in brand steken, in de brand steken, open steken, steken in, steken op, steek, stek

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c