prikkelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prikkelen (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanwakkeren, aanzetten, motiveren, ophitsen, oppeppen, opruien, opstoken, opwekken, opzetten, opzwepen, stimuleren, uitdagen
prikkelen (ww) :
activeren, oproepen, bovenhalen, evoceren, evoqueren, ontlokken, wekken
prikkelen (ww) :
ergeren, irriteren, koteren, ontstemmen, tarten, tergen, verhitten
prikkelen (ww) :
kittelen, kriebelen, prikken, strelen, tintelen
prikkelen (ww) :
pikken, prikken, steken
prikkelen (ww) :
opgeilen, opwinden

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
aanvuren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanstoken, aanwakkeren, aanzetten, bezielen, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanmoedigen (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
aansporen (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, aanzetten, drijven, ophitsen, opjagen, opporren, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanstoken (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, drijven, hitsen, ophitsen, opjagen, opporren, opruien, opstoken, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten, voortdrijven
aanwakkeren (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aanstoken, aanvuren, aanzetten, aanzwengelen, activeren, drijven, ophitsen, opporren, opzwepen, pramen, prikkelen, stimuleren, verhaasten
stimuleren (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, opdrijven, opporren, opwekken, prikkelen, pushen, voeden
provoceren (ww) :
aanhitsen, opfokken, ophitsen, opnaaien, opruien, prikkelen, stoken, tarten, tergen, uit de tent lokken, uitdagen, uitlokken
irriteren (ww) :
boos maken, dwarszitten, ergeren, hinderen, klieren, ontstemmen, plagen, prikkelen, vervelen, woede opwekken
ergeren (ww) :
hinderen, irriteren, jennen, kwellen, ontstemmen, ontstichten, prikkelen, stangen, storen, tergen
opzetten (ww) :
aanmoedigen, aanzetten, ophitsen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, prikkelen, provoceren
opwekken (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanwakkeren, oproepen, prikkelen, stimuleren, uitnodigen
oproepen (ww) :
bovenhalen, evoceren, evoqueren, ingeven, inspireren, prikkelen, voor de geest roepen
motiveren (ww) :
aanzetten, begeesteren, enthousiasmeren, inspireren, opwarmen, prikkelen, stimuleren
uitdagen (ww) :
oproepen, prikkelen, provoceren, tarten, tergen, trotseren, uitlokken, uitnodigen
opzwepen (ww) :
aanzetten, opdrijven, ophitsen, opjagen, prikkelen, verhitten, voortdrijven
opwinden (ww) :
enthousiasmeren, opdraaien, ophitsen, prikkelen, verhitten
opstoken (ww) :
ophitsen, opmaken, opporren, opruien, opzetten, prikkelen
opruien (ww) :
ophitsen, opjuinen, opmaken, opstoken, prikkelen
steken (ww) :
bijsteken, bijten, pijn doen, prikkelen, prikken
prikken (ww) :
bijten, irriteren, netelen, prikkelen, steken
verhitten (ww) :
opwinden, opzwepen, prikkelen
pikken (ww) :
prikkelen, prikken, steken
tarten (ww) :
prikkelen, sarren, tergen
tarten (ww) :
prikkelen, provoceren
strelen (ww) :
prikkelen, vleien
kriebelen (ww) :
prikkelen
tintelen (ww) :
prikkelen

woordverbanden van ‘prikkelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 400:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

prikkelen
ontmoedigen

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c