tintelen

als woordenboektrefwoord:

tintelen:
(getinteld), flikkeren, glinsteren : de sterren, zijn ogen tintelen ; zachtjes prikkelen van de kou.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

tintelen (ww) :
schitteren, flikkeren, glinsteren, fonkelen, flonkeren, parelen
tintelen (ww) :
trillen, zinderen
tintelen (ww) :
prikkelen

als synoniem van een ander trefwoord:

schitteren (ww) :
lichten, schijnen, vlammen, flikkeren, stralen, tintelen, glimmen, glinsteren, blinken, sprankelen, glanzen, fonkelen, opvlammen, flonkeren, glimmeren, glariën
glinsteren (ww) :
schitteren, schijnen, vonken, flikkeren, stralen, tintelen, blinken, sprankelen, glanzen, fonkelen, opflikkeren, blaken, flonkeren
flikkeren (ww) :
schitteren, tintelen, glinsteren, blinken, twinkelen, fonkelen, flakkeren, flonkeren, blikkeren
flonkeren (ww) :
schitteren, flikkeren, stralen, tintelen, glinsteren, blinken, twinkelen, fonkelen, pinkelen
fonkelen (ww) :
schitteren, flikkeren, stralen, tintelen, glinsteren, blinken, glanzen, twinkelen, flonkeren
prikkelen (ww) :
prikken, kriebelen, tintelen, strelen, kittelen

woordverbanden van ‘tintelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Veel licht van zich geven. Glanzen wordt gebruikt van elk voorwerp dat lichtstralen gelijkmatig afwerpt; heeft er bij de uitstrooming der lichtstralen schittering plaats, dan gebruikt men een der andere woorden. Van deze uitdrukkingen is blinken de zwakste; het wordt schier uitsluitend gezegd van het glanzen door een levendig, nog min of meer gelijkmatig teruggekaatst licht. Het is niet al goud, wat er blinkt. De andere woorden zien op de uitstraling van eigen licht, of ten minste van een licht, dat met zooveel kracht wordt teruggeworpen, dat het weerkaatsend voorwerp met een zelflichtend gelijk staat. Daarbij moet het licht niet met een gelijkmatiger) stroom, maar als met schokken of golven het oog treffen. Haar luister blinkt alom, ja schittert ons in de oogen. De sterren flikkeren, vonkelen, flonkeren. Een diamant vonkelt. De glimworm glinstert in het duister. Tintelen wordt soms gevonden in de beteekenis van sterk vonkelen. „Het tintlend licht der sterrevieren." Overdrachtelijk wordt vonkelen door fon kelen vervangen: Zijne oogen fonkelden van vreugd. Eigenlijk moest, naar de uitspraak oordeelende, in beide gevallen fonkelen geschreven worden.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c