strelen

als woordenboektrefwoord:

strelen:
(gestreeld), zacht strijken over iets ; vleien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

strelen (ww):
aaien, aanhalen, kittelen, kozen, kriebelen, liefkozen, strijken
strelen (ww):
prikkelen, vleien

als synoniem van een ander trefwoord:

liefkozen (ww) :
aaien, aanhalen, flikflooien, knuffelen, kozen, strelen, troetelen, vertroetelen, vleien, vrijen
aanhalen (ww) :
aaien, flikflooien, knuffelen, kozen, liefkozen, strelen, troetelen, vertroetelen, vleien
prikkelen (ww) :
kittelen, kriebelen, prikken, strelen, tintelen
kozen (ww) :
liefkozen, minnekozen, strelen
aaien (ww) :
liefkozen, strelen
cajoleren (zn) :
strelen

woordverbanden van ‘strelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aaien, pluimstrijken, strelen

Aaien — pluimstrijken — streelen. Zacht met de hand over iets heen strijken om eene aangename gewaarwording teweeg te brengen. Aaien is eene zachte, lief koozende streek met de hand geven. Het ontleent zijn naam aan het woordje ai, dat bij smeeken en liefkoozen in gebruik was. De eigenlijke daad heette streelen, en aaien was streelen onder het uitspreken van het woordje ai, nog in aai(e) poes in gebruik. Vandaar dat men nog spreekt van de poes aaien. Met eene eenigszins spottende bijbedoeling gebruikt men het ook voor op eene lage wijze vleien. Streelen geeft overdrachtelijk in 't algemeen te kennen, dat iets aangenaam aandoet: de zinnen streelen; streelend voor zijne eigenliefde. De beteekenis van aaien en streelen ligt ook in pluimstrijken, eigenlijk de pluimen of veeren glad strijken, thans: iemand complimenten maken met het doel om zijne gunst te winnen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0027 c