strelen

als woordenboektrefwoord:

strelen:
(gestreeld), zacht strijken over iets ; vleien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

strelen (ww) :
aaien, strijken, kriebelen, aanhalen, liefkozen, kozen, kittelen
strelen (ww) :
prikkelen, vleien

als synoniem van een ander trefwoord:

liefkozen (ww) :
aaien, knuffelen, vrijen, aanhalen, vertroetelen, flikflooien, strelen, vleien, kozen, troetelen
aanhalen (ww) :
aaien, knuffelen, vertroetelen, flikflooien, strelen, liefkozen, vleien, kozen, troetelen
prikkelen (ww) :
prikken, kriebelen, tintelen, strelen, kittelen
kozen (ww) :
strelen, liefkozen, minnekozen
aaien (ww) :
strelen, liefkozen
cajoleren (ww) :
strelen

woordverbanden van ‘strelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zacht met de hand over iets heen strijken om eene aangename gewaarwording teweeg te brengen. Aaien is eene zachte, lief koozende streek met de hand geven. Het ontleent zijn naam aan het woordje ai, dat bij smeeken en liefkoozen in gebruik was. De eigenlijke daad heette streelen, en aaien was streelen onder het uitspreken van het woordje ai, nog in aai(e) poes in gebruik. Vandaar dat men nog spreekt van de poes aaien. Met eene eenigszins spottende bijbedoeling gebruikt men het ook voor op eene lage wijze vleien. Streelen geeft overdrachtelijk in 't algemeen te kennen, dat iets aangenaam aandoet: de zinnen streelen; streelend voor zijne eigenliefde. De beteekenis van aaien en streelen ligt ook in pluimstrijken, eigenlijk de pluimen of veeren glad strijken, thans: iemand complimenten maken met het doel om zijne gunst te winnen.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c