aaien

als woordenboektrefwoord:

aaien:
(geaaid), strelen, vleien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aaien (ww):
liefkozen, strelen

als synoniem van een ander trefwoord:

liefkozen (ww) :
aaien, aanhalen, flikflooien, knuffelen, kozen, strelen, troetelen, vertroetelen, vleien, vrijen
aanhalen (ww) :
aaien, flikflooien, knuffelen, kozen, liefkozen, strelen, troetelen, vertroetelen, vleien
strelen (ww) :
aaien, aanhalen, kittelen, kozen, kriebelen, liefkozen, strijken

woordverbanden van ‘aaien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aaien, pluimstrijken, strelen

Aaien — pluimstrijken — streelen. Zacht met de hand over iets heen strijken om eene aangename gewaarwording teweeg te brengen. Aaien is eene zachte, lief koozende streek met de hand geven. Het ontleent zijn naam aan het woordje ai, dat bij smeeken en liefkoozen in gebruik was. De eigenlijke daad heette streelen, en aaien was streelen onder het uitspreken van het woordje ai, nog in aai(e) poes in gebruik. Vandaar dat men nog spreekt van de poes aaien. Met eene eenigszins spottende bijbedoeling gebruikt men het ook voor op eene lage wijze vleien. Streelen geeft overdrachtelijk in 't algemeen te kennen, dat iets aangenaam aandoet: de zinnen streelen; streelend voor zijne eigenliefde. De beteekenis van aaien en streelen ligt ook in pluimstrijken, eigenlijk de pluimen of veeren glad strijken, thans: iemand complimenten maken met het doel om zijne gunst te winnen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
aai

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c