flikflooien

als woordenboektrefwoord:

flikflooien:
(flikflooide, geflikflooid), vleien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

flikflooien (ww):
aanhalen, flemen, flodderen, foefelen, liefkozen, strijkages maken, vleien

als synoniem van een ander trefwoord:

vrijen (ww) :
bedvogelen, beminnen, bibberen, bijslapen, bonken, bonzen, cohabiteren, coïteren, de geslachtsdaad verrichten, dreutelen, emmeren, figuurzagen, flensen, fleppen, flikflooien, fokken, geslachtsgemeenschap hebben, ketsen, kezen, kieren, knuffelen, kroelen, liefhebben, liefkozen, minnekozen, minnen, naaien, nemen, neuken, pakken, palen, pezen, poepen, pompen, rammen, rampetampen, rollebollen, seks hebben, seksen, soppen, tortelen, vogelen, vozen, wippen
liefkozen (ww) :
aaien, aanhalen, flikflooien, knuffelen, kozen, strelen, troetelen, vertroetelen, vleien, vrijen
aanhalen (ww) :
aaien, flikflooien, knuffelen, kozen, liefkozen, strelen, troetelen, vertroetelen, vleien
pluimstrijken (ww) :
flemen, flikflooien, kruipen, vleien
foefelen (ww) :
fikfakken, flikflooien, stoeien
flemen (ww) :
flikflooien, vleien
flodderen (ww) :
flemen, flikflooien
cajoleren (zn) :
flikflooien, vleien

woordverbanden van ‘flikflooien’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

flikflooien:
vleien
vleien:
mooipraten, pluimstrijken, flemen, flikflooien, likken

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
flemen, flikflooien, liefkozen, aanhalen, vleien

Fleemen — flikflooien — liefkoozen — aanhalen — vleien. Iemand op sterke wijze liefde betoonen in zeer sterksprekende bewoordingen of handelingen. Alleen liefkoozen heeft geene ongunstige bijbeteekenis. De moeder liefkoost haar kind, en ook het kind kan de moeder liefkoozen zonder zelfzuchtige bedoelingen. Bij liefkoozen gaan de woorden meest vergezeld van handelingen, waardoor liefde wordt uitgedrukt. Vleien is iemand iets zeggen wat hem aangenaam is, iemand naar den mond praten; met de andere woorden is het synoniem in de beteekenis van iemand naar den mond praten en hem liefde betoonen, maar om iets te verkrijgen; het heeft altijd de bijgedachte dat degene die zulks doet, weet dat hij niet de waarheid spreekt, of dat hij overdrijft in hetgeen hij zegt. Fleemen is al lief-koozende en streelende iets vragen; men gebruikt het inzonderheid voor het vleiend vragen van kinderen. Flikflooien zegt hetzelfde, maar drukt het sterker uit. Aanhalen, door voorkomendheid of vriendelijkheid iemand tot zich lokken, aanlokken, om hem voor zich te winnen, wordt vaak gebezigd van de pogingen om iemands wederliefde op te wekken, of tot eene verloving of huwelijk te bewegen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c