liefkozen

als woordenboektrefwoord:

liefkozen:
(geliefkoosd), strelen, vleien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

liefkozen (ww) :
aaien, knuffelen, vrijen, aanhalen, vertroetelen, flikflooien, strelen, vleien, kozen, troetelen

als synoniem van een ander trefwoord:

vrijen (ww) :
naaien, pakken, wippen, rammen, nemen, pompen, poepen, knuffelen, bibberen, liefhebben, bonken, flikflooien, palen, neuken, bijslapen, beminnen, pezen, soppen, ketsen, seks hebben, rollebollen, fokken, vogelen, liefkozen, bonzen, seksen, emmeren, kieren, kroelen, minnen, vozen, rampetampen, tortelen, dreutelen, minnekozen, kezen, flensen, coïteren, bedvogelen, fleppen, geslachtsgemeenschap hebben, de geslachtsdaad verrichten, figuurzagen, cohabiteren
aanhalen (ww) :
aaien, knuffelen, vertroetelen, flikflooien, strelen, liefkozen, vleien, kozen, troetelen
flikflooien (ww) :
aanhalen, liefkozen, vleien, flodderen, strijkages maken, flemen, foefelen
strelen (ww) :
aaien, strijken, kriebelen, aanhalen, liefkozen, kozen, kittelen
kozen (ww) :
strelen, liefkozen, minnekozen
troetelen (ww) :
knuffelen, liefkozen
vleien (ww) :
aanhalen, liefkozen
aaien (ww) :
strelen, liefkozen
strijken (ww) :
liefkozen

woordverbanden van ‘liefkozen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aaien:
strijken, strelen, liefkozen
liefkozen:
aaien

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand op sterke wijze liefde betoonen in zeer sterksprekende bewoordingen of handelingen. Alleen liefkoozen heeft geene ongunstige bijbeteekenis. De moeder liefkoost haar kind, en ook het kind kan de moeder liefkoozen zonder zelfzuchtige bedoelingen. Bij liefkoozen gaan de woorden meest vergezeld van handelingen, waardoor liefde wordt uitgedrukt. Vleien is iemand iets zeggen wat hem aangenaam is, iemand naar den mond praten; met de andere woorden is het synoniem in de beteekenis van iemand naar den mond praten en hem liefde betoonen, maar om iets te verkrijgen; het heeft altijd de bijgedachte dat degene die zulks doet, weet dat hij niet de waarheid spreekt, of dat hij overdrijft in hetgeen hij zegt. Fleemen is al lief-koozende en streelende iets vragen; men gebruikt het inzonderheid voor het vleiend vragen van kinderen. Flikflooien zegt hetzelfde, maar drukt het sterker uit. Aanhalen, door voorkomendheid of vriendelijkheid iemand tot zich lokken, aanlokken, om hem voor zich te winnen, wordt vaak gebezigd van de pogingen om iemands wederliefde op te wekken, of tot eene verloving of huwelijk te bewegen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 174:

flemen, liefkozen, vleien

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c