aanstaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanstaan (ww) :
behagen, bekoren, bevallen, genoegen
aanstaan (ww) :
conveniëren, lijken, passen
aanstaan (ww) :
draaien, werken
aanstaan (ww) :
openstaan

als synoniem van een ander trefwoord:

verheugen (ww) :
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, bevredigen, liggen, plezieren, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, voldoen, zinnen
aanspreken (ww) :
aanstaan, behagen, bekoren, bevallen, boeien, liggen, lijken, pakken, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
bevallen (ww) :
aanspreken, aanstaan, aantrekken, behagen, bekomen, bekoren, meevallen, smaken, verheugen, zinnen
liggen (ww) :
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, plezieren, verblijden, vergenoegen, verheugen, zinnen
behagen (ww) :
aanstaan, bevallen, genoegen, in de smaak vallen, ter wille zijn
bekoren (ww) :
aanstaan, aantrekken, bevallen, boeien, charmeren, verrukken
lijken (ww) :
aanstaan, bevallen, geschikt zijn voor, passen
conveniëren (ww) :
aanstaan, overeenkomen, passen, schikken
zinnen (ww) :
aanspreken, aanstaan, bevallen

woordverbanden van ‘aanstaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanstaan, behagen, bevallen, lijken

Eene aangename aandoening verwekken, een gunstigen indruk maken. Bevallen veronderstelt een meer oppervlakkigen en voorbijgaanden indruk dan behagen, maar heeft tegenwoordig het min of meer deftig klinkende behagen bijna geheel verdrongen. Eene schoone vrouw kan iemand bij den eersten aanblik bevallen; eene verstandige en geestige vrouw behaagt op den duur. Aanstaan en lijken worden bijna uitsluitend in gemeenzamen stijl gebezigd, en dan van personen of zaken gezegd, die op het eerste gezicht een aangenamen indruk maken. Het staat mij hier goed aan. Neef stond mij niet erg aan. Zoo'n leventje zou mij wel lijken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 52:

aanstaan, behagen, bevallen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

aanstaan
tegenvallen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c