toelachen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aanlachen (ww) :
toelachen

woordverbanden van ‘toelachen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanlachen, toelachen

Beide beteekenen eigenlijk hetzelfde: iemand vriendelijk lachend aanzien. Toelachen is iets krachtiger. Het onderstelt altijd bewustheid en opzet. Aanlachen kan onbewnst geschieden. Eene schoone lacht haar beminde toe; een kind lacht onbewust bekende personen aan. Van zaken gebezigd beteekent aanlachen aangenaam toeschijnen, b.v. Die reis lacht mij zeer aan. Hoewel nog niet geheel in onbruik, wordt aanlachen thans meer en meer verdrongen door toelachen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 34:

aanlachen, toelachen

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c